Idż do treści
Change contrast Change contrast Add to favourites
Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites


Cykl wykładów o sztuce współczesnej „AMERYKA U STERU. NOWE KIERUNKI I TENDENCJE W SZTUCE AMERYKAŃSKIEJ II POŁOWY XX W.”

BWA Galeria Sztuki w Olsztynie zaprasza na spotkanie z cyklu popołudniowych wykładów o sztuce współczesnej, które odbędzie się 16 maja (czwartek) o godz. 17:30 w siedzibie galerii – przy al. Piłsudskiego 38. Spotkanie poprowadzi dr Ewa Gładkowska.

Drugi wykład z cyklu poświęconego sztuce amerykańskiej prezentuje nowe kierunki i tendencje ujawniające się w sztuce amerykańskiej od lat 50. XX wieku. Wielość i różnorodność zrodzonych w Stanach Zjednoczonych zjawisk i tendencji artystycznych takich, jak m.in. happening, pop art, hiperrealizm, minimal art, conceptual art, land art, body art, sztuka kinetyczna tworzy barwny świat sztuki, który docierał do Europy i inspirował europejskich artystów. Osiedlają się tu i dziś znani europejscy artyści, by wymienić Christo, Marinę Abramović, czy Krzysztofa Wodiczkę. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy od połowy XX wieku to Stany Zjednoczone stają się Mekką artystów, a wiodące amerykańskie muzea sztuki współczesnej Parnasem do zdobycia?

Dr Ewa Gładkowska - historyk sztuki, adiunkt w Pracowni Przedmiotów Teoretyczno-Metodycznych Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktorat napisała pod kierunkiem prof. Tadeusza Chrzanowskiego. Członkini Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów. Główne obszary badań: historia sztuki nowoczesnej, historia estetyki, socjologia sztuki oraz dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Autorka licznych publikacji w języku polskim, niemieckim i angielskim poświęconym sztuce najnowszej, socjologii sztuki oraz dziedzictwu Warmii i Mazur.

 

Informacje ogólne

Organizator: BWA Galeria Sztuki w Olsztynie
Telephone: +48 +48-89-527-94-66
www: http://www.bwa.olsztyn.pl/
Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click