Idż do treści

Zapraszamy do zwiedzenia "Bet Tahary".

Kontrast ändern Kontrast ändern Zu Favoriten hinzufügen
Kontrast ändern Kontrast ändern Zu Favoriten hinzufügen

Artikel

ERICH  MENDELSOHN

Wybitny architekt, należy do mistrzów architektury, którzy w pierwszej połowie XX w. kształtowali nowoczesność. Można śmiało powiedzieć, że jest najsłynniejszą osobą związaną z Olsztynem po Koperniku.

Pierwsze dwadzieścia lat spędził w Olsztynie. Bardzo często powtarzał i był z tego dumny, że największy wpływ wywarł na niego rozległy warmiński krajobraz, z gładkimi jeziorami i przepastnymi lasami. To w Olsztynie (podczas studiów) zrealizował swój pierwszy architektoniczny projekt – żydowskiej budowli sakralnej: domu przedpogrzebowego i stróżówki przy cmentarzu żydowskim. Pomimo, że z zewnątrz są proste i stosunkowo mało okazałe, to wewnątrz zadziwia główna sala, której górna część uformowana została w kształt piramidy. Podłogę zdobi gwiazda Dawida. Obecnie Domem Przedpogrzebowym „Bet Tahara” – jest to jedyna zachowana pamiątka po dawnej gminie i ludności żydowskiej w Olsztynie opiekuje się Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa BORUSSIA i Fundacja BORUSSIA.

Serdecznie zapraszamy bo warto dowiedzieć się nieco więcej o tej budowli, jak i o słynnym architekcie rodem z Olsztyna.

Multimedia-Galerie

Unsere Webseite verwendet Cookies

visit.olsztyn.eu tut alles Mögliche, um dem Benutzer ehrlich und offen zu begegnen, mit Berücksichtigung der besten Praktiken. Die Benutzung unserer Website bedeutet gleichzeitig die Einwilligung in die Verwendung von Cookies, die das bequeme Surfen auf unseren Seiten ermöglichen.Um nähere Informationen über Cookies oder deren Verwendungsart zu bekommen, klicken Sie bitte