Idż do treści

Seweryn Pieniężny junior

Kontrast ändern Kontrast ändern Zu Favoriten hinzufügen
Kontrast ändern Kontrast ändern Zu Favoriten hinzufügen

Artikel

Seweryn Pieniężny junior – ostatni wydawca i redaktor przedwojennej „Gazety Olsztyńskiej”. Ten wytrwały patriota, dziennikarz, działacz społeczny i samorządowy należał do niezbyt licznego grona polskiej inteligencji w międzywojennym Olsztynie.


Urodził się w tym mieście w 1890 r. w rodzinie Seweryna Pieniężnego (seniora), współwydawcy „Gazety Olsztyńskiej” i Joanny z Liszewskich, która również pracowała w tej redakcji. W Olsztynie ukończył niemieckie szkoły. W 1918 r. został kierownikiem drukarni i redaktorem naczelnym „Gazety Olsztyńskiej”, która pod jego zarządem stała się ważnym czynnikiem krzewienia polskości na Warmii. W gorących czasach plebiscytu wymagało to szczególnej odwagi, którą udowodnił zostając w Olsztynie po przegranym głosowaniu.


Kontynuował tu walkę o polskie tradycje, kulturę, mowę i oświatę, nawet w czasach III Rzeszy. Oprócz poważnych tekstów zostawił po sobie cykl zabawnych felietonów w gwarze warmińskiej „Kuba spod Wartemborka gada”. 1 września 1939 r. aresztowało go gestapo. W lutym 1940 r., dzień przed swoimi 50. urodzinami, został rozstrzelany w niemieckim obozie koncentracyjnym Hohenbruch. Po ekshumacji w 1946 r. pochowano go na cmentarzu św. Jakuba w Olsztynie. Obecnie jego prochy spoczywają w grobowcu rodzinnym na cmentarzu przy ul. Poprzecznej.


Na cześć tego przewodnika narodowego polskich Warmiaków miasto Melzak w powiecie braniewskim otrzymało w 1947 r. nazwę Pieniężno. W centrum Olsztyna, na ulicy nazwanej jego imieniem, znajduje się poświęcona mu tablica pamiątkowa.

Unsere Webseite verwendet Cookies

visit.olsztyn.eu tut alles Mögliche, um dem Benutzer ehrlich und offen zu begegnen, mit Berücksichtigung der besten Praktiken. Die Benutzung unserer Website bedeutet gleichzeitig die Einwilligung in die Verwendung von Cookies, die das bequeme Surfen auf unseren Seiten ermöglichen.Um nähere Informationen über Cookies oder deren Verwendungsart zu bekommen, klicken Sie bitte