Idż do treści

Kogut zapiał dla aktywnego Olsztyna

Kontrast ändern Kontrast ändern Zu Favoriten hinzufügen
Kontrast ändern Kontrast ändern Zu Favoriten hinzufügen

Artikel

Podczas odbywającej się 15 i 16 marca 2014 r. w Płocku „Poloniady”, czyli Targów Kultury i Promocji Miast i Regionów, Olsztyn został wyróżniony nagrodą Koguta za akcję „Olsztyn. Aktywnie!”.

Miasto zajęło II miejsce w kategorii Kreator Promocji, w której za całokształt działań promocyjnych realizowanych w sposób nieszablonowy i nowatorski oceniano osoby bądź samorządy. Gala Kogutów wieńczyła pierwszy dzień targów.
Jury konkursu doceniło wysiłki organizatorów corocznej akcji „Olsztyn. Aktywnie!” i jej szeroki oddźwięk wśród mieszkańców miasta oraz odwiedzających go gości. Efektem przedsięwzięcia jest zachęcenie tysięcy osób do aktywnego spędzania czasu i korzystania z różnorodnych form sportu i rekreacji możliwych do uprawiania w Olsztynie. Corocznie do oferty programowej „Olsztyn. Aktywnie!” dochodzą nowe dyscypliny.
Koguty „Poloniady” zostały przyznane w dziewięciu kategoriach w dziedzinach związanych z kulturą oraz promocją polskich miast i regionów. Targi w Płocku odbyły się w tym roku po raz pierwszy, a Olsztyn zaprezentował na nich swoją ofertę skierowaną do turystów.

Unsere Webseite verwendet Cookies

visit.olsztyn.eu tut alles Mögliche, um dem Benutzer ehrlich und offen zu begegnen, mit Berücksichtigung der besten Praktiken. Die Benutzung unserer Website bedeutet gleichzeitig die Einwilligung in die Verwendung von Cookies, die das bequeme Surfen auf unseren Seiten ermöglichen.Um nähere Informationen über Cookies oder deren Verwendungsart zu bekommen, klicken Sie bitte