Idż do treści

Oskar Belian

Kontrast ändern Kontrast ändern Zu Favoriten hinzufügen
Kontrast ändern Kontrast ändern Zu Favoriten hinzufügen

Artikel

Oskar Belian (1832-1918) to ważna, ale niejednoznaczna postać w historii Olsztyna. Jako najdłużej urzędujący burmistrz (w latach 1877-1903, nadburmistrz 1903-08) przyczynił się do ogromnego skoku cywilizacyjnego miasta, ale równie aktywnie zwalczał wszelkie przejawy polskości.

Urodził się w majątku Track. Za jego rządów Olsztyn stał się miastem koszar, Kasernopolis. Od 1884 r. Belian sprowadzał tu wojsko i budował dla niego siedziby. Ludność miasta wzrosła z 7 do 31 tys., z czego 17 proc. stanowili wojskowi. Rozwinął przemysł, szkolnictwo, sądownictwo, zbudował i zorganizował wiele instytucji użyteczności publicznej, m.in. gazownię, elektrownię, szpital psychiatryczny, szpital wojskowy, sanatorium przeciwgruźlicze. Miasto powiększyło się aż trzykrotnie.

Równocześnie Belian działał na rzecz germanizacji Olsztyna. Został burmistrzem z nadania Berlina, który docenił jego antypolskie i antykatolickie nastawienie. Był członkiem Hakaty, organizacji, której misją było zwalczanie „najgroźniejszego wroga niemieckiego honoru: Polaków”.

Unsere Webseite verwendet Cookies

visit.olsztyn.eu tut alles Mögliche, um dem Benutzer ehrlich und offen zu begegnen, mit Berücksichtigung der besten Praktiken. Die Benutzung unserer Website bedeutet gleichzeitig die Einwilligung in die Verwendung von Cookies, die das bequeme Surfen auf unseren Seiten ermöglichen.Um nähere Informationen über Cookies oder deren Verwendungsart zu bekommen, klicken Sie bitte