Idż do treści

Spotkanie nt. Szlaku Kopernikowskiego

Kontrast ändern Kontrast ändern Zu Favoriten hinzufügen
Kontrast ändern Kontrast ändern Zu Favoriten hinzufügen

Artikel

Inwentaryzacja atrakcji turystycznych, wyłonienie rady programowej oraz promocja zagraniczna – to największe wyzwania, jakie stoją przed podmiotami zaangażowanymi w projekt oznakowania Szlaku Kopernikowskiego oraz tworzenia powiązanych z nim produktów turystycznych. Taki wniosek płynie ze spotkania, które odbyło się 18 maja w olsztyńskim ratuszu.

Od połowy 2014 roku Miasto Olsztyn jest jednym z partnerów i bierze udział w pracach (warsztatach) dotyczących oznakowania obiektów leżących na Szlaku Kopernikowskim oraz budowania produktów turystycznych na trasie, której patronem jest najwybitniejszy mieszkaniec Olsztyna oraz Warmii i Mazur w historii – Mikołaj Kopernik. Projekt pilotuje Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Obecnie Miasto jest w przededniu podpisania formalnego porozumienia o współpracy oraz umowy licencyjnej na wykorzystywanie logotypu szlaku. W ciągu ostatniego roku odbył się cykl warsztatów, m. in. z udziałem przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem produktów turystycznych w oparciu o markę Szlaku Kopernikowskiego.

Na spotkaniu w ratuszu z prelekcjami wystąpili: Jacek Janowski, Wicedyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej Polskiej Izby Turystyki, Anna Jaroszuk, Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Małgorzata Płoska, Prezes Stowarzyszenia Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur oraz Justyna Szostek, Dyrektor Biura Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Jak wynika z prelekcji oraz dyskusji uczestników spotkania, największe wyzwania, jakie stoją przed podmiotami zaangażowanymi w projekt oznakowania Szlaku Kopernikowskiego oraz tworzenia powiązanych z nim produktów turystycznych, to inwentaryzacja atrakcji leżących na szlaku, wyłonienie rady programowej tej inicjatywy oraz promocja zagraniczna projektu. Co do tej ostatniej, na razie płynie niezbyt budujący wniosek, że choć postać Mikołaja Kopernika jest globalnie kojarzona (nawet półtora miliarda Chińczyków wie, kto to „Kopi”), to na świecie wciąż uważa się, że ten, który „ruszył Ziemię” był Niemcem (ew. Holendrem), który tworzył głównie we Włoszech. Wciąż mało kto wie, że Mikołaj Kopernik spędził 29 lat na Warmii i to spędził twórczo, czego owocem jest na przykład jego sztandarowe dzieło „O obrotach sfer niebieskich”, które zaczął spisywać w olsztyńskim zamku.

Multimedia-Galerie

Unsere Webseite verwendet Cookies

visit.olsztyn.eu tut alles Mögliche, um dem Benutzer ehrlich und offen zu begegnen, mit Berücksichtigung der besten Praktiken. Die Benutzung unserer Website bedeutet gleichzeitig die Einwilligung in die Verwendung von Cookies, die das bequeme Surfen auf unseren Seiten ermöglichen.Um nähere Informationen über Cookies oder deren Verwendungsart zu bekommen, klicken Sie bitte