Idż do treści

Konkurs na film z Olsztyna

Kontrast ändern Kontrast ändern Zu Favoriten hinzufügen
Kontrast ändern Kontrast ändern Zu Favoriten hinzufügen

Artikel

Olsztyn doczekał się swojego konkursu filmowego, a raczej filmikowego. Przedsięwzięcie pn. „Kadr z miasta-ogrodu, czyli filmujemy Olsztyn!”, jak 25 maja poinformował na konferencji Prezydent Olsztyna, ma wyłonić najciekawsze krótkie filmy o Olsztynie. Oficjalny start konkursu – 1 czerwca.

Celem konkursu jest zachęcenie do realizacji filmów pokazujących Olsztyn mieszczących się w przedziale czasowym 30-90 sekund oraz wyróżnienie ich autorów. Konkurs potrwa od 1 czerwca (ogłoszenie) do 30 września (rozstrzygnięcie).

Uczestnikiem może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby niepełnoletnie również mogą wziąć udział w konkursie, ale wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy ponoszą odpowiedzialność za ich działania.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zrealizowanie filmu poświęconego Olsztynowi mieszczącego się w przedziale 30-90 sekund i dostarczenie go organizatorowi na dowolnym nośniku (np. poprzez e-mail, na płycie CD/DVD, pendrive'ie; organizator dopuszcza również możliwość umieszczenia filmu w internecie i przesłanie linka). Technika realizacji filmu jest dowolna. Jedynym warunkiem jest zmieszczenie się w limicie czasu.

Uczestnik będzie mógł zgłosić udział w konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie internetowej www.olsztyn.eu (zostanie zamieszczony 1 czerwca). Dla autorów najlepszych filmów przewidziano atrakcyjne nagrody pieniężne. Organizatorem konkursu „Kadr z miasta-ogrodu, czyli filmujemy Olsztyn!” jest Biuro Promocji Urzędu Miasta Olsztyna.

Multimedia-Galerie

Unsere Webseite verwendet Cookies

visit.olsztyn.eu tut alles Mögliche, um dem Benutzer ehrlich und offen zu begegnen, mit Berücksichtigung der besten Praktiken. Die Benutzung unserer Website bedeutet gleichzeitig die Einwilligung in die Verwendung von Cookies, die das bequeme Surfen auf unseren Seiten ermöglichen.Um nähere Informationen über Cookies oder deren Verwendungsart zu bekommen, klicken Sie bitte