Idż do treści

Szukaj zaginionych śladów

Kontrast ändern Kontrast ändern Zu Favoriten hinzufügen
Kontrast ändern Kontrast ändern Zu Favoriten hinzufügen

Artikel

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu "Poszukiwacze zaginionych śladów", który organizuje Urząd Miasta Olsztyna wraz z "Gazetą Wyborczą Olsztyn".

Tematem wakacyjnych spotkań z olsztyńskimi zabytkami są historyczne dachy. To m.in. one wyróżniają lokalną i regionalną architekturę. W Olsztynie, jak i w krajobrazie Warmii i Mazur, dominowała dachówka ceramiczna w kolorze naturalnej czerwieni, ale czy tylko takiej używano?

Przywołane w konkursie olsztyńskie przykłady pokażą również, że pomimo ściśle konstrukcyjnego charakteru dachów, przywiązywano wagę do estetyki ich detali oraz dbano o piękno wykończenia tej najwyższej części budynku.

Wiele elementów z wyposażenia dachów historycznych niepostrzeżenie znika, co przyczynia się do nieodwracalnego zatarcia zabytkowego charakteru całego budynku. Zachęcamy więc, aby podczas letnich spacerów spojrzeć w górę i dostrzec piękno detali zabytkowych dachów.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej olsztyn.wyborcza.pl

Trzej najbardziej wytrwali poszukiwacze dostaną tablety ufundowane przez Prezydenta Olsztyna.

Multimedia-Galerie

Unsere Webseite verwendet Cookies

visit.olsztyn.eu tut alles Mögliche, um dem Benutzer ehrlich und offen zu begegnen, mit Berücksichtigung der besten Praktiken. Die Benutzung unserer Website bedeutet gleichzeitig die Einwilligung in die Verwendung von Cookies, die das bequeme Surfen auf unseren Seiten ermöglichen.Um nähere Informationen über Cookies oder deren Verwendungsart zu bekommen, klicken Sie bitte