Idż do treści

Fachowo o Koperniku na Warmii i Mazurach

Kontrast ändern Kontrast ändern Zu Favoriten hinzufügen
Kontrast ändern Kontrast ändern Zu Favoriten hinzufügen

Artikel

Informatorzy turystyczni i pracownicy samorządowych biur promocji z regionu Warmii i Mazur 21 kwietnia spotkali się na szkoleniu w olsztyńskim ratuszu, by poszerzyć wiedzę o atrakcjach turystycznych. Tematem przewodnim spotkania był Szlak Kopernikowski.

Olsztyn na Szlaku Kopernikowskim zajmuje bardzo ważne miejsce. W stolicy Warmii i Mazur wielki astronom zajmował się nie tylko astronomią, ale również m.in. zasiedlaniem wsi wyludnionych przez wojny. W 1517 r. napisał rozprawę o reformie pieniądza, którą rozwinął dwa lata później („Traktat o monetach”), formułując prawo głoszące, że „zły pieniądz wypiera lepszy”. Trwałym śladem prowadzonych badań astronomicznych jest zaś sporządzona jego ręką i zachowana do dzisiaj tablica na ścianie zamkowego krużganka. Kopernik powrócił do Olsztyna w 1520 r., aby przygotować miasto do obrony przed spodziewanym atakiem krzyżackim.

Po części teoretycznej uczestnicy spotkania zwiedzili Muzeum Warmii i Mazur, Muzeum Nowoczesności oraz Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Ukiel”. Potem udali się na dalsze zwiedzanie miejsc związanych z biografią Kopernika – do Lidzbarka Warmińskiego i Fromborka.

Multimedia-Galerie

Unsere Webseite verwendet Cookies

visit.olsztyn.eu tut alles Mögliche, um dem Benutzer ehrlich und offen zu begegnen, mit Berücksichtigung der besten Praktiken. Die Benutzung unserer Website bedeutet gleichzeitig die Einwilligung in die Verwendung von Cookies, die das bequeme Surfen auf unseren Seiten ermöglichen.Um nähere Informationen über Cookies oder deren Verwendungsart zu bekommen, klicken Sie bitte