Idż do treści

Maria Zientara-Malewska

Kontrast ändern Kontrast ändern Zu Favoriten hinzufügen
Kontrast ändern Kontrast ändern Zu Favoriten hinzufügen

Artikel

Maria Zientara-Malewska była poetką, nauczycielką, działaczką warmińską, autorką „Pieśni Warmianki”, „Miłości prostego serca” i „Baśni znad Łyny”, nazywaną „warmińską Konopnicką”.

Urodziła się w 1894 r. w Brąswałdzie. Tam też uczęszczała na lekcje języka polskiego prowadzone przez ks. Walentego Barczewskiego. W 1920 r. debiutowała na łamach „Gazety Olsztyńskiej” wierszem „Pory roku”. W latach 1921-23 pracowała w redakcji tej gazety. W swojej ówczesnej i późniejszej twórczości nawiązywała do warmińskiej kultury, tradycji i folkloru.

Po ukończeniu w 1926 r. Seminarium Nauczycielskiego w Krakowie podjęła pracę w zawodzie, kolejno w kilku miejscowościach Prus Wschodnich. We wrześniu 1939 r. została uwięziona przez nazistów w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, z którego zwolniono ją w kwietniu 1940 r.

Po wojnie zamieszkała w Olsztynie i pracowała w instytucjach oświatowych (do 1950 r.), potem zajmowała się działalnością literacką. Zmarła w 1984 r. W Brąswałdzie mieści się izba poświęcona jej pamięci. Olsztyn uczcił ją, nadając jej imię Szkole Podstawowej nr 30 i ulicy.

Unsere Webseite verwendet Cookies

visit.olsztyn.eu tut alles Mögliche, um dem Benutzer ehrlich und offen zu begegnen, mit Berücksichtigung der besten Praktiken. Die Benutzung unserer Website bedeutet gleichzeitig die Einwilligung in die Verwendung von Cookies, die das bequeme Surfen auf unseren Seiten ermöglichen.Um nähere Informationen über Cookies oder deren Verwendungsart zu bekommen, klicken Sie bitte