Idż do treści

Koncert na 25-lecie partnerstwa

Kontrast ändern Kontrast ändern Zu Favoriten hinzufügen
Kontrast ändern Kontrast ändern Zu Favoriten hinzufügen

Artikel

W tym roku mija 25 lat kontaktów partnerskich pomiędzy Olsztynem a Chateauroux (departament Indre) we Francji. Ten okrągły jubileusz uczcimy specjalnym koncertem...

Umowa o współpracy pomiędzy Olsztynem a Chateauroux została podpisana 23 lutego 1991 roku. Przez 25 lat współpracy oba miasta położyły szczególny nacisk na inicjowanie wzajemnych spotkań i kontaktów przedstawicieli obu społeczności lokalnych, w głównej mierze młodzieży. Celem tych działań było doprowadzenie do współpracy przedstawicieli lokalnych instytucji, stowarzyszeń i szkół.

Miasta współpracują w wielu dziedzinach, z najważniejszych z pewnością warto podkreślić aktywność: szpitali, instytucji kultury i środowisk artystycznych, pracowników oświaty, klubów sportowych, izb rzemieślniczych, młodzieży szkolnej, grup tanecznych itd. Wyjazdy studyjne, seminaria, konferencje, plenery artystyczne czy też udział w targach – to wszystko z pewnością istotnie wpłynęło na poszerzenie świadomości i wiedzy na temat partnerów w obu miastach i szerzej – regionach partnerskich. Nie sposób w tym miejscu przywołać wszystkich inicjatyw, które miały miejsce od 1991 roku.

Już w 1993 r. w olsztyńskim ratuszu podpisano umowy o współpracy między szpitalami regionu Indre i szpitalami Olsztyna, natomiast w 1998 r. współpracę z Chateauroux podjął Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie.

Plany współpracy w perspektywie krótko- i długoterminowej przewidują przede wszystkim pogłębianie dotychczas istniejących relacji pomiędzy wieloma środowiskami w obu miastach i regionach. Pierwsza część oficjalnych uroczystości 25-lecie partnerstwa odbyła się w maju br. w Chateauroux. Rewizyta partnerów z Chateauroux w Olsztynie zaplanowana została na koniec sierpnia tego roku. Z tej okazji mieszkańcy i turyści Olsztyna będą mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć na żywo grupę folklorystyczną Les Gâs du Berry z Châteauroux we Francji. Utworzone w 1888 r. przez regionalistę Jeana Baffiera Stowarzyszenie „Les Gâs du Berry et Aultres Lieux du Centre” dało początek zespołowi folklorystycznemu, który tworzy muzykę tradycyjną i popularną. Stowarzyszenie jest bardzo aktywne: występuje na festiwalach (w tym na „Festovillage” w Nohant we Francji). Zespół wystąpi w sobotę 27 sierpnia (początek – godz. 18.00) w olsztyńskim Amfiteatrze im. Czesława Niemena.

Wstęp wolny.

Multimedia-Galerie

Unsere Webseite verwendet Cookies

visit.olsztyn.eu tut alles Mögliche, um dem Benutzer ehrlich und offen zu begegnen, mit Berücksichtigung der besten Praktiken. Die Benutzung unserer Website bedeutet gleichzeitig die Einwilligung in die Verwendung von Cookies, die das bequeme Surfen auf unseren Seiten ermöglichen.Um nähere Informationen über Cookies oder deren Verwendungsart zu bekommen, klicken Sie bitte