Idż do treści

„Krajobraz Warmii i Mazur” – konkurs fotograficzny

Kontrast ändern Kontrast ändern Zu Favoriten hinzufügen
Kontrast ändern Kontrast ändern Zu Favoriten hinzufügen

Artikel

Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich ogłasza XIV. edycję konkursu fotograficznego pt. „Krajobraz Warmii i Mazur”. Konkurs jest skierowany do młodzieży w wieku gimnazjalnym ze szkół leżących na terenie gmin członkowskich związku.

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania młodzieży dziedzictwem przyrodniczym Warmii i Mazur, pogłębianie znajomości walorów krajobrazowych oraz rozwijanie więzi z własnym regionem.

Na autorów najlepszych zdjęć czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich. Karty zgłoszeń wraz ze zdjęciami należy przesłać do biura ZGW-M do 14 maja br.

Patronat medialny nad konkursem objęła „Gazeta Olsztyńska”.

Więcej informacji o konkursie, regulamin i karta zgłoszeniowa na stronie: www.zgwm.pl.

Multimedia-Galerie

Unsere Webseite verwendet Cookies

visit.olsztyn.eu tut alles Mögliche, um dem Benutzer ehrlich und offen zu begegnen, mit Berücksichtigung der besten Praktiken. Die Benutzung unserer Website bedeutet gleichzeitig die Einwilligung in die Verwendung von Cookies, die das bequeme Surfen auf unseren Seiten ermöglichen.Um nähere Informationen über Cookies oder deren Verwendungsart zu bekommen, klicken Sie bitte