Idż do treści
Kontrast ändern Kontrast ändern Zu Favoriten hinzufügen
Zu Favoriten hinzufügen


Koncert symfoniczny – Mapa demokracji

8 grudnia (piątek) |  godz. 19:00 |  sala koncertowa Filharmonii
Wprowadzenie do koncertu godz. 18.00, sala kameralna Filharmonii – Janusz Ciepliński
Alexandr Iradyan (Armenia) – dyrygent
Hanna Maria Zajączkiewicz – sopran
Chór CANTORES VARMIENSES (przygotowanie chóru – Benedykt Błoński)
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej
Program:
Tyzen Hsiao (Tajwan) – Uwertura 1947 na orkiestrę, sopran i chór mieszany (polska premiera)
Valentin Silvestrov (Ukraina) – The Messenger na orkiestrę mieszaną i fortepian, Silent Music na orkiestrę smyczkową
Aram Chaczaturian (Armenia) – II Symfonia e-moll

Na niezwykły program koncertu „Mapa demokracji” składają się utwory kompozytorów z Tajwanu, Ukrainy i Armenii. Zmarły w 2015 roku Tyzen Hsiao, zaliczany do kompozytorów neoromantycznych, nazywany bywał „tajwańskim Rachmaninowem”. Jego przesycona silnymi emocjami twórczość, łącząca folklor tajwański z europejskim językiem muzycznym, odegrała ważną rolę w historii Tajwanu. Świetnym przykładem jest Uwertura 1947 skomponowana w 1994 roku, a odnosząca się do zamieszek spowodowanych represyjną polityką Kuomintangu wobec Tajwańczyków, których w lutym 1947 roku zginęło blisko 30 tysięcy.

Z kolei kompozytorem symbolem dla Ukraińców pozostaje, urodzony w 1937 roku, Valentin Silvestrov – jeden z najwybitniejszych muzyków na świecie. Po wydarzeniach z 2014 roku w swojej twórczości zaczął odnosić się bezpośrednio do polityki, choć wcześniej od tego stronił. Od lat 70. XX wieku stroni również od awangardy, z którą był wcześniej kojarzony. Swoją twórczość nazywa „metaforyczną” lub „meta-muzyką”. Odwołuje się w niej do tonalności oraz estetyki XVIII i XIX wieku – tak jak w utworach The Messenger (Posłaniec) i Silent Music (Cicha muzyka). „Moja muzyka jest echem i odpowiedzią na to, co już istnieje”, mówi kompozytor i dodaje, że nie pisze żadnej nowej muzyki.

W zupełnie innych czasach żył i tworzył Ormianin Aram Chaczaturian, uważany za jednego z największych kompozytorów radzieckich. W swojej twórczości wielokrotnie inspirował się rodzimym folklorem, czego świetnym przykładem jest jego II Symfonia e-moll, jeden z najbardziej popularnych utworów Chaczaturiana, zwana „Symfonią z dzwonami”. Monumentalne dzieło powstało w 1943 roku i w zamierzeniu twórcy jest „requiem gniewu i protestu przeciwko wojnie i przemocy”.

Alexandr Iradyan: „We wrześniu 2022 roku Nancy Pelosi, spikerka Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, podczas swojej pierwszej wizyty w Armenii powiedziała: »Od Stanów Zjednoczonych po Ukrainę, Tajwan i Armenię – dzisiejszy świat stoi przed wyborem między demokracją a autokracją. Musimy ponownie wybrać demokrację«. Słowa te dają nadzieję, że kraje takie jak Armenia, Tajwan czy Ukraina nie są osamotnione w walce o wolność i demokrację. W obliczu dzisiejszych napięć politycznych, trwającej wojny i kryzysu energetycznego na świecie ważne jest przypominanie, co demokracja oznacza i jak cenna jest dla świata. Wierzę, że przesłanie to należy przekazać dalej, zwłaszcza poprzez muzykę. Stąd program dzisiejszego koncertu”.

 

Informacje ogólne

Organizator: Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego
Telefon: +48 89 527 51 75
www: https://filharmonia.olsztyn.pl/
Unsere Webseite verwendet Cookies

visit.olsztyn.eu tut alles Mögliche, um dem Benutzer ehrlich und offen zu begegnen, mit Berücksichtigung der besten Praktiken. Die Benutzung unserer Website bedeutet gleichzeitig die Einwilligung in die Verwendung von Cookies, die das bequeme Surfen auf unseren Seiten ermöglichen.Um nähere Informationen über Cookies oder deren Verwendungsart zu bekommen, klicken Sie bitte