Idż do treści

Stare Miasto w Barczewie

Kontrast ändern Kontrast ändern Zu Favoriten hinzufügen
Zu Favoriten hinzufügen
Kontrast ändern Kontrast ändern Zu Favoriten hinzufügen

Objektbeschreibung


W obecnym miejscu Barczewo ulokowano na prawie chełmińskim w 1364 r. Wcześniej, jeszcze w 1329 r., miasto lokowano u ujścia Pisy Warmińskiej do jeziora Wadąg. Po zniszczeniu go przez Litwinów w 1345 r. od nowa założono je na sztucznie wyspie utworzonej na Pisie. W miejscu pierwotnej lokalizacji powstała zaś wieś Barczewko.


W Barczewie do dziś zachował się średniowieczny układ urbanistyczny starówki, z rynkiem pośrodku i szachownicową siecią ulic. Jeszcze w XIV w. miasto otoczono murami obronnymi, przez które do grodu nad Pisą prowadziły trzy bramy: Jeziorańska, Zamkowa i Olsztyńska. Do dziś przetrwały jedynie resztki ostatniej, a z innych elementów fortyfikacji miejskich – relikty murów i baszt. Zachowały się ponadto dwa XIV-wieczne kościoły: św. Anny i Szczepana oraz klasztorny franciszkanów św. Andrzeja Apostoła. Z zamku biskupiego pozostało jedynie mocno przebudowane jedno skrzydło (z gotyckimi fundamentami, piwnicami oraz fragmentem ściany).
Przeprowadzona w 2011 r. rewitalizacja części starówki przywróciła dawny wygląd zachowanym elementom dawnej zabudowy. Powstały dwa stałe stanowiska archeologiczne prezentujące pod szkłem mury piwniczne, fundamenty czy sklepienia.


Multimedia-Galerie

Unsere Webseite verwendet Cookies

visit.olsztyn.eu tut alles Mögliche, um dem Benutzer ehrlich und offen zu begegnen, mit Berücksichtigung der besten Praktiken. Die Benutzung unserer Website bedeutet gleichzeitig die Einwilligung in die Verwendung von Cookies, die das bequeme Surfen auf unseren Seiten ermöglichen.Um nähere Informationen über Cookies oder deren Verwendungsart zu bekommen, klicken Sie bitte