Idż do treści

I Ty możesz zostać Mikołajem... Mikołajem Kopernikiem!

Change contrast Change contrast Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites

Article

Biuro Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Olsztyna poszukuje osoby, która podczas wakacji (lipiec, sierpień) wcieli się w postać Mikołaja Kopernika i w czasie weekendów będzie umilać czas turystom odwiedzającym olsztyńską starówkę.

- Zapewniamy strój, a nawet włosy - śmieje się dyrektor Biura Promocji i Turystyki z olsztyńskiego ratusza, Krzysztof Otoliński. - Oczekujemy postawnej osoby, z miłą aparycją, najlepiej mówiącej przynajmniej w jednym języku obcym i z wiedzą merytoryczną o samym Koperniku ze szczególnym uwzględnieniem czasu, który uczony spędził w Olsztynie i na Warmii - dodaje Otoliński. Do obowiązków olsztyńskiego Kopernika będzie należało spacerowanie po starówce, krótkie rozmowy z turystami i mieszkańcami oraz oczywiście pozowanie do zdjęć z uśmiechem.

Urzędnicy zapewniają umowę o dzieło, pracę od piątku do niedzieli od 17.00 do 20.00 od lipca do sierpnia. Zgłoszenia do 20 czerwca 2019 roku należy przesyłać na adres: promocja@olsztyn.eu

W mailu należy podać imię, nazwisko, wiek oraz wzrost (strój), kilka słów dlaczego to Ty chcesz być Kopernikiem, a także dołączyć klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 litera a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1)(RODO) w celu realizacji programu Mikołaj Kopernik na olsztyńskiej starówce.”

Urzędnicy skontaktują się z wybranymi osobami.

Media gallery

Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click