Idż do treści

Koszenie Łyny! Uwaga na utrudnienia.

Change contrast Change contrast Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites

Article

Tym razem ostrzeżenie przed utrudnieniami, nie dotyczy dróg, lecz rzeki. Związane są one z koszeniem dna Łyny.

Zarządcy z Wód Polskich poinformowali, że rozpoczęło się mechaniczne koszenie Łyny. Obejmuje ono odcinek od miejscowości Kurki do Ząbie w gminie Olsztynek. Po 20 lipca planowane jest natomiast rozpoczęcie mechanicznego koszenia dna rzeki od miejscowości Bartąg do Olsztyna. Prace będą tutaj prowadzone etapami. Pierwszy etap obejmuje odcinek od ul. Kalinowskiego do ul. Niepodległości w Olsztynie.

W trakcie koszenia trzeba się przygotować na niedogodności. Utrudnienia mogą wystąpić w przypadku wędkarzy oraz osób płynących kajakami. Na odcinku rzeki objętym koszeniem pracować będzie łódź kosząca, dlatego w tym miejscu należy zachować szczególną ostrożność.

Dodatkowo w kilku miejscach w poprzek koryta Łyny zostaną założone przetamowania w celu zatrzymania i zebrania spływającej z nurtem usuniętej roślinności. Ostatnia z takich tam będzie postawiona na wysokości mostu na ulicy Niepodległości w Olsztynie. Mimo to, niewielkie ilości skoszonej roślinności mogą dopłynąć na wysokość Starego Miasta. Skoszone rośliny będą wybierane na brzeg i składowane w celu odsączenia wody. Potem zostaną wywiezione. Zakończenie prac planowane jest do końca sierpnia.

Koszenie jest prowadzone po to, by poprawić przepływ wody w rzece. Jeśli przepływ jest zatrzymany przez rośliny, może dochodzić nawet do podtopień. Wody Polskie zwracają uwagę, że w Olsztynie jest to szczególnie istotne, bo właśnie tutaj po opadach, poziom wody gwałtownie się podnosi.

Media gallery

Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click