Idż do treści

O Warmio moja miła...

Change contrast Change contrast Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites

Article

Olsztyński hejnał powstał w 1920 roku. To prawdziwy symbol miasta, który dziś codziennie rozbrzmiewa z ratusza w samo południe. Nie zawsze jednak tak było...

W dniu 2 czerwca 1920 r. po raz pierwszy „Hymn Warmiński” (taki jest prawidłowy tytuł utworu) został wykonany na koncercie plebiscytowym. Melodię do hejnału, którym jest kompozycja „O Warmio moja miła” napisał Feliks Nowowiejski. Tekst hymnu opublikowała „Gazeta Olsztyńska” 18 maja 1920 roku, podając jako jego autorkę poznańską poetkę Marię Paruszewską.

Badający powstanie hymnu olsztyński muzykolog Jan Boehm wykazał (1969), iż hymn „O Warmio moja miła”, który wraz z innymi pieśniami odegrał ważną rolę w okresie plebiscytu i później w walce Warmiaków przeciw germanizacji, wzorowany jest na hymnie polskim („O! polski kraju święty”) Władysława Bełzy, do którego muzykę napisał również Feliks Nowowiejski.

Autorem przeróbki był najprawdopodobniej brat Feliksa, Rudolf Nowowiejski. Zatem o obecnym kształcie tekstu hymnu zadecydowały trzy osoby: Władysław Bełza, Maria Paruszewska i Rudolf Nowowiejski. Hejnał odgrywany z wieży ratuszowej w południe przez trębacza strażaka po raz pierwszy zabrzmiał (w dniu imienin prezydenta Pałuckiego) 28 października 1947 roku. Jednak zwyczaj ten zanikł, ponieważ miejska zawodowa straż została zmodernizowana i zlikwidowano etat trębacza, a na utrzymanie oddzielnego hejnalisty Zarząd Miejski nie mógł znaleźć kandydatów.

Ponownie z wieży nowego ratusza popłynęła melodia w dniu 22 stycznia 1969 roku (w 24. rocznicę Wyzwolenia Olsztyna - jak podawała ówczesna prasa). Data ta uznawana jest za oficjalną datę uruchomienia kurantów, które wygrywały melodię Hymnu Warmińskiego. Utwór odtwarzany był z magnetofonu. Zegar sterujący, wzmacniacz i głośniki ufundowali ongiś rzemieślnicy Olsztyna. Odtąd kurant rozbrzmiewał codziennie w południe oraz 31 grudnia o północy.

31 października 2009 roku hejnał wrócił w wielkim stylu i odtąd codziennie w południe z ratusza płynie podniosła pieśń grana przez niewidomego trębacza Daniela Rupińskiego.

Daniel Rupiński jest wyjątkowym muzykiem. Z powodzeniem ukończył 2-stopniową szkołę muzyczną w Olsztynie. Gra na trąbce, fortepianie i akordeonie. Śpiewa i komponuje własną muzykę. Na swoim koncie ma wiele nagród oraz płytę.

Media gallery

Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click