Idż do treści

Kopernik ... był Warmiakiem!

Change contrast Change contrast Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites

Article

Czy największe osiągnięcia człowieka mają związek z tym, gdzie na co dzień przebywa? W Olsztynie – stolicy Warmii i Mazur wierzymy, że tak właśnie jest. Klimat miejsca jest źródłem inspiracji, skłania umysł do podejmowania wielkich wyzwań, daje moc wytyczania nowych ścieżek...

Florencja ma Michała Anioła, Wiedeń – Wolfganga Amadeusza Mozarta, a Olsztyn – Mikołaja Kopernika! Nie tylko Olsztyn, właściwie cała Warmia.
– Kopernik spędził na Warmii łącznie 40 z 70 lat swojego życia i był to jego najbardziej twórczy okres – mówi Krzysztof Otoliński, dyrektor Biura Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Olsztyna. – Po dziś dzień pozostaje jednym z nielicznych Polaków o ogólnoświatowej rozpoznawalności. Stąd i nie tylko stąd jego niebagatelna rola w naszej promocji.

Olsztyn jest jednym z najważniejszych punktów na przebiegającym przez Warmię i Mazury Szlaku Kopernikowskim. Inne ważne miasta na tej malowniczej trasie to m.in. Braniewo, Lidzbark Warmiński czy Frombork, gdzie w tamtejszej katedrze znajduje się grób tego uczonego.

I tym razem właśnie w Lidzbarku Warmińskim 22 października 2020 roku odbędzie się konferencja naukowa poświęcona dokonaniom uczonego, które miały miejsce na lidzbarskim zamku. Kopernik mieszkał w Lidzbarku Warmińskim w latach 1495-1496 oraz 1503-1510. To ciekawy, bo najmniej znany okres w życiu Kopernika. Tu u boku wuja, swojego opiekuna - ówczesnego biskupa Warmii Łukasza Watzenrode (1489-1512) – kształcił się i dokonywał wyborów życiowych. Łukasz Watzenrode był ważną osobistością, doradcą trzech kolejnych królów Polski, senatorem Królestwa Polskiego, to on sprowadził Kopernika na Warmię, szykował dla swego siostrzeńca karierę duchowno-polityczną, wysłał na studia prawnicze do Italii, ale także medyczne, by Kopernik mógł zostać lekarzem biskupów warmińskich.

Lata, w których mieszkał na lidzbarskim zamku, poza uczestnictwem w pracy i życiu dworu biskupiego, wypełnił pracą naukową. Przetłumaczył z greki na łacinę 86 listów pisarza bizantyjskiego Teofilakta Symokatty z VII wieku n.e., wydanych drukiem w Krakowie w 1509 roku. Przede wszystkim jednak na zamku w Lidzbarku Kopernik sformułował podwaliny swej teorii heliocentrycznej, które spisał w t.zw. Małym Komentarzyku. Komentarzyk w licznych odpisach wędrował po Europie jeszcze w końcu XVI wieku. Lidzbark Warmiński/Heilsberg, jako stolica dominium z główną rezydencją biskupów, pozostał miejscem często przez Kopernika odwiedzanym.

Oto program konferencji "Astronomiczne dokonania Mikołaja Kopernika podczas pobytu w zamku biskupów w Lidzbarku Warmińskim": 22.10.2020 roku 10.00 - 16.00

Krzysztof Mikulski, Lidzbark Warmiński w życiu Mikołaja Kopernika
dr Jacek Szubiakowski, Model układu świata w Małym Komentarzyku (1509-1512), Mikołaja Kopernika
dr hab., prof. UMK Adam Szweda, Graffita na ścianach krużganków zamku biskupiego w Lidzbarku Warmińskim
mgr Małgorzata Jackiewicz-Garniec, Zamek biskupów w Lidzbarku Warmińskim w czasach bytności Mikołaja Kopernika
dr Jerzy Sikorski, Mikołaj Kopernik – lekarz biskupów warmińskich

Dyskusja i podsumowanie konferencji

Konferencja zorganizowana zostanie przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Partnerami wydarzenia są: Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Stowarzyszenie „Dom Warmiński” w Lidzbarku Warmińskim oraz Hotel Krasicki**** History & SPA.
Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click