Idż do treści

UWAGA! Koszenie dna Łyny!

Change contrast Change contrast Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites

Article

Od Bartąga do Olsztyna przez kilka kolejnych dni na tym odcinku Łyny musicie być uważni. Zarówno wędkarze, jak i uczestniczy spływów kajakowych powinni zachować ostrożność. Na odcinku rzeki objętym koszeniem pracować będzie łódź kosząca.

W kilku miejscach w poprzek koryta cieku zostaną założone przetamowania w celu zatrzymania i zebrania wykoszonej roślinności spływającej z nurtem. Ostatnie przetamowanie znajdować się będzie na wysokości mostu w ciągu ulicy Niepodległości w Olsztynie.

Niewielkie ilości skoszonej roślinności dennej mogą dopłynąć na wysokość Starego Miasta. Skoszona roślinność zostanie w miejscu przetamowania wybrana na brzeg i składowana przez kilka dni w celu odsączenia a następnie wywiezienia.

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00 udziela Nadzór Wodny w Olsztynie (tel. 89 521 71 17, 89 521 71 15).

Media gallery

Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click