Idż do treści

Zapraszamy do zwiedzenia "Bet Tahary".

Change contrast Change contrast Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites

Article

ERICH  MENDELSOHN

Wybitny architekt, należy do mistrzów architektury, którzy w pierwszej połowie XX w. kształtowali nowoczesność. Można śmiało powiedzieć, że jest najsłynniejszą osobą związaną z Olsztynem po Koperniku.

Pierwsze dwadzieścia lat spędził w Olsztynie. Bardzo często powtarzał i był z tego dumny, że największy wpływ wywarł na niego rozległy warmiński krajobraz, z gładkimi jeziorami i przepastnymi lasami. To w Olsztynie (podczas studiów) zrealizował swój pierwszy architektoniczny projekt – żydowskiej budowli sakralnej: domu przedpogrzebowego i stróżówki przy cmentarzu żydowskim. Pomimo, że z zewnątrz są proste i stosunkowo mało okazałe, to wewnątrz zadziwia główna sala, której górna część uformowana została w kształt piramidy. Podłogę zdobi gwiazda Dawida. Obecnie Domem Przedpogrzebowym „Bet Tahara” – jest to jedyna zachowana pamiątka po dawnej gminie i ludności żydowskiej w Olsztynie opiekuje się Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa BORUSSIA i Fundacja BORUSSIA.

Serdecznie zapraszamy bo warto dowiedzieć się nieco więcej o tej budowli, jak i o słynnym architekcie rodem z Olsztyna.

Media gallery

Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click