Idż do treści

Kopernik inspiruje Olsztyn! EKONOMIA

Change contrast Change contrast Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites

Article

Mikołaj Kopernik spędził w Olsztynie i na Warmii ogółem 40 lat ze swojego długiego jak na owe czasy 70-letniego życia. Co więcej, był to jego najbardziej twórczy okres, znaczony wielkimi odkryciami. Stolica Warmii po dziś dzień inspiruje się tym spektakularnym dziedzictwem.

Florencja ma Michała Anioła, Wiedeń – Wolfganga Amadeusza Mozarta, a Olsztyn – Mikołaja Kopernika! Ten, który przed pięcioma wiekami „ruszył Ziemię”, dziś jest motorem napędowym promocji turystycznej stolicy Warmii i Mazur. To jednak tylko jedna z wielu dziedzin, dla których współcześnie pozostaje niesłabnącą inspiracją. Dziś postaramy się to wykazać wspominając jego zasługi dla ekonomii, czy – jak kto woli – pieniądza.

Mówisz: Kopernik, myślisz: wielkie astronom, ale to uproszczenie. Był on bowiem prawdziwym człowiekiem Renesansu, polihistorem, człowiekiem licznych talentów i zainteresowań. Jako jeden z pierwszych uczonych na świecie „wziął na warsztat” zagadnienia związane z pieniądzem. W 1519 r. w olsztyńskim zamku zaczął spisywać swój „Traktat o monetach” (rozwinięty później w „Rozprawie o biciu monety” z 1526 r.). Praca zawierała słynne „prawo Kopernika” mówiące, że zły pieniądz wypiera lepszy. Do tego wniosku doszedł, gdy sprawując funkcję administratora kapituły warmińskiej, dostrzegł spadek wartości danin płaconych przez chłopów. Można wręcz rzec, że był odkrywcą znanego nam dziś aż nazbyt dobrze zjawiska inflacji, czyli spadku wartości nabywczej pieniądza powodującego podwyżki cen. Aby temu zapobiec, postulował ujednolicenie pieniądza. Przestrzegał też przed wypuszczaniem w obieg nadmiernej ilości monet.

We współczesnych czasach wizerunek Mikołaja Kopernika bardzo często pojawiał się na różnego rodzaju grafikach użytkowych. Jego podobizna zdobiła serie monet i była nadrukowywana na banknotach. Kilka lat temu Narodowy Bank Polski wyemitował serię monet kolekcjonerskich „Wielcy polscy ekonomiści”, którą zainaugurowała moneta upamiętniającą Mikołaja Kopernika.

Dziś w Olsztynie ekonomiczne dzieło Kopernika kontynuuje bank Citi Olsztyn, globalna instytucja finansowa oraz ważny ośrodek outsourcingu usług biznesowych (BPO). Swoją lojalność wobec Olsztyna placówka potwierdziła w dobie pandemii – gdy z powodu ograniczeń doszło do znacznego pogorszenia sytuacji na lokalnym rynku pracy, instytucja wzmogła procesy rekrutacyjne przyjmując wielu nowych pracowników, nierzadko tych, którzy utracili zajęcie za sprawą koronawirusa. Dziś firma jest jednym z większych pracodawców prywatnych w mieście i zapowiada, że to nie koniec.
Citi obsługuje około 200 milionów klientów indywidualnych, korporacyjnych, rządowych i instytucjonalnych w ponad 100 krajach. Zapewnia im szeroki wachlarz produktów i usług finansowych w zakresie bankowości detalicznej, korporacyjnej i inwestycyjnej, usług maklerskich oraz zarządzania majątkiem. Jest przy tym instytucją o wysokim poczuciu odpowiedzialności społecznej, realizując misję nowoczesnej filantropii. Działalność banku jest prowadzona w sposób ekologiczny, co dodatkową współgra z aktualną wizją rozwoju Olsztyna. W ubiegłym roku minęło 30 lat, od kiedy bank rozpoczął działalność w Polsce.

Media gallery

Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click