Idż do treści

Spotkanie Mikołajów w nowej Uranii!

Change contrast Change contrast Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites

Article

„Zdrowe i bezpieczne święta” to wydarzenie, które w Olsztynie ma już swoją ponad 20-letnią tradycję. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień wraz z partnerami zawsze przed świętami podkreśla wyjątkowość czasu, który powinniśmy spędzić wśród najbliższych poświęcając im więcej uważności, niż w codziennym, zabieganym życiu.

18 grudnia (poniedziałek) 2023 roku w olsztyńskiej hali Urania (mała sala, wejście B1, przy lodowisku) w godzinach 16.30 – 19.00 zapraszamy na „Zdrowe i bezpieczne święta”. Nie zabraknie dobrej zabawy, konkursów z nagrodami oraz Mikołajów! Wstęp jest wolny, ale obowiązuję wejściówki!

W programie świąteczny koncert Olsztyńskiego Teatru Lalek, zabawy i animacje Remmic X-Mas Time, kolędowanie z Zespołem Pieśni i Tańca Kortowo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, park zabaw: zjeżdżalnie, skocznie, popcorn i wata cukrowa gratis, konkursy Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Olsztyna oraz Policji i Straży Miejskiej.

Wydarzenie będzie także okazją do spotkania dwóch Mikołajów – świętego Mikołaja i Mikołaja Kopernika (któremu poświęcony był cały 2023 rok).

Zapraszamy całe rodziny.
Obowiązują bezpłatne wejściówki, które będą do odbioru od poniedziałku 11 grudnia 2023 roku w następujących miejscach:

1. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień – al. Wojska Polskiego 8) od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 15.00;
2. Miejska Informacja Turystyczna – budynek ratusza, wejście od ul. 1 Maja, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00;
3. Kuźnia Społeczna – ul. Kotańskiego 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 16.00.

Liczba wejściówek ograniczona.


Regulamin wydawania wejściówek na wydarzenie
„Zdrowe i bezpieczne święta 2023”

§1

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady wydawania bezpłatnych wejściówek na wydarzenie organizowane przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień z siedzibą w Olsztynie, al. Aleja Wojska Polskiego 8 w dniu 18 grudnia 2023 roku w olsztyńskiej hali Urania (mała sala, wejście B1, znajdujące się przy lodowisku)
w godzinach 16.30 – 19.00.


§2

1. Wydarzenie jest bezpłatne, ma charakter imprezy kulturalno – profilaktycznej i jest kierowane do rodzin z dziećmi.
2. Czas trwania wydarzenia przewidziany jest na 2 godziny i 30 minut.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia kontroli bezpieczeństwa w sytuacji udziału w wydarzeniu osoby ochranianej, dla której przepisy wymagają kontroli osobistej osób przebywających w tym samym pomieszczeniu.

§ 3

1. Każda osoba chcąca uczestniczyć w wydarzeniu musi okazać bezpłatną wejściówką.
2. Do indywidualnego odbioru wejściówki upoważnione są osoby pełnoletnie.
3. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie cztery wejściówki.
4. Odbieranie wejściówek na wydarzenie organizowane jest i prowadzone w formie bezpośredniej w następujących miejscach:
- w sekretariacie Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8, od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 15.00;
- w Miejskiej Informacji Turystycznej w Olsztynie, Pl. Jana Pawła II 1 ( wejście od ulicy 1 Maja) od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00;
- w Kuźni Społecznej w Olsztynie, ul. Marka Kotańskiego 1 , od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 18.00
5. Pula miejsc jest ograniczona. Osoby bez wejściówek ze względów bezpieczeństwa nie będą
wpuszczane na wydarzenie.
12. Dzieci do 7 roku życia mogą uczestniczyć w wydarzeniu wyłącznie pod opieką osoby
dorosłej.

§ 4

Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i obowiązek jego przestrzegania. Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.visit.olsztyn.eu

Media gallery

Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click