Idż do treści

Seweryn Pieniężny junior

Change contrast Change contrast Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites

Article

Seweryn Pieniężny junior – ostatni wydawca i redaktor przedwojennej „Gazety Olsztyńskiej”. Ten wytrwały patriota, dziennikarz, działacz społeczny i samorządowy należał do niezbyt licznego grona polskiej inteligencji w międzywojennym Olsztynie.


Urodził się w tym mieście w 1890 r. w rodzinie Seweryna Pieniężnego (seniora), współwydawcy „Gazety Olsztyńskiej” i Joanny z Liszewskich, która również pracowała w tej redakcji. W Olsztynie ukończył niemieckie szkoły. W 1918 r. został kierownikiem drukarni i redaktorem naczelnym „Gazety Olsztyńskiej”, która pod jego zarządem stała się ważnym czynnikiem krzewienia polskości na Warmii. W gorących czasach plebiscytu wymagało to szczególnej odwagi, którą udowodnił zostając w Olsztynie po przegranym głosowaniu.


Kontynuował tu walkę o polskie tradycje, kulturę, mowę i oświatę, nawet w czasach III Rzeszy. Oprócz poważnych tekstów zostawił po sobie cykl zabawnych felietonów w gwarze warmińskiej „Kuba spod Wartemborka gada”. 1 września 1939 r. aresztowało go gestapo. W lutym 1940 r., dzień przed swoimi 50. urodzinami, został rozstrzelany w niemieckim obozie koncentracyjnym Hohenbruch. Po ekshumacji w 1946 r. pochowano go na cmentarzu św. Jakuba w Olsztynie. Obecnie jego prochy spoczywają w grobowcu rodzinnym na cmentarzu przy ul. Poprzecznej.


Na cześć tego przewodnika narodowego polskich Warmiaków miasto Melzak w powiecie braniewskim otrzymało w 1947 r. nazwę Pieniężno. W centrum Olsztyna, na ulicy nazwanej jego imieniem, znajduje się poświęcona mu tablica pamiątkowa.

Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click