Idż do treści

Nieznalska z pasją o Tannenberg-Denkmal

Change contrast Change contrast Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites

Article

Artystka, której prace budzą kontrowersje, plus kontrowersyjny temat. A wszystko to w Olsztynie, a konkretnie w BWA Galerii Sztuki. 27 lutego 2014 r. w jej sali głównej odbędzie się wernisaż wystawy multimedialnej Doroty Nieznalskiej „Kult pamięci! Tannenberg-Denkmal”.

Monumentalny pomnik pomiędzy Olsztynkiem a wsią Sudwa upamiętniał zwycięstwo armii pruskiej nad rosyjską w 1914 r., a potem stał się także mauzoleum Paula von Hindenburga. W 1945 r. został wysadzony przez Niemców. Jego elementy posłużyły m.in. do budowy schodów przy gmachu KC PZPR w Warszawie oraz Pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie.
Olsztyńska wystawa jest częścią projektu multimedialnego, w ramach którego powstanie również strona internetowa. Projekt stanowi próbę zmierzenia się z pamięcią o dziedzictwie historycznym i kulturowym dawnych Prus Wschodnich.
To, że próba ta będzie szczera i bezkompromisowa, gwarantuje osoba artystki przygotowującej wystawę. Dorota Nieznalska, absolwentka Wydziału Rzeźby gdańskiej ASP, wpisuje się swoją twórczością w nurt sztuki krytycznej, tworząc instalacje, obiekty rzeźbiarskie, wideo i fotografie. Uczestniczyła w licznych wystawach indywidualnych w kraju i zagranicą (Szwecja, Niemcy), zaś do rangi symbolu urosły wieloletnie procesy sądowe wytoczone artystce w związku z jej instalacją „Pasja”.

Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click