Idż do treści

Kogut zapiał dla aktywnego Olsztyna

Change contrast Change contrast Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites

Article

Podczas odbywającej się 15 i 16 marca 2014 r. w Płocku „Poloniady”, czyli Targów Kultury i Promocji Miast i Regionów, Olsztyn został wyróżniony nagrodą Koguta za akcję „Olsztyn. Aktywnie!”.

Miasto zajęło II miejsce w kategorii Kreator Promocji, w której za całokształt działań promocyjnych realizowanych w sposób nieszablonowy i nowatorski oceniano osoby bądź samorządy. Gala Kogutów wieńczyła pierwszy dzień targów.
Jury konkursu doceniło wysiłki organizatorów corocznej akcji „Olsztyn. Aktywnie!” i jej szeroki oddźwięk wśród mieszkańców miasta oraz odwiedzających go gości. Efektem przedsięwzięcia jest zachęcenie tysięcy osób do aktywnego spędzania czasu i korzystania z różnorodnych form sportu i rekreacji możliwych do uprawiania w Olsztynie. Corocznie do oferty programowej „Olsztyn. Aktywnie!” dochodzą nowe dyscypliny.
Koguty „Poloniady” zostały przyznane w dziewięciu kategoriach w dziedzinach związanych z kulturą oraz promocją polskich miast i regionów. Targi w Płocku odbyły się w tym roku po raz pierwszy, a Olsztyn zaprezentował na nich swoją ofertę skierowaną do turystów.

Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click