Idż do treści

Rycerze, mieszczanie i zabawy plebejskie

Change contrast Change contrast Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites

Article

Olsztyn jest założonym w średniowieczu miastem, w którym zachowało się wiele architektonicznych pamiątek z tego okresu. Życie dawnych mieszkańców grodu nad Łyną oraz innych stanów ówczesnego społeczeństwa przybliży Festiwal Średniowieczny Olsztyn – Miasto Rycerskie, odbywający się w dniach 22-24 sierpnia 2014 r.

Impreza rozpocznie się w piątek o godz. 18.00 otwarciem turnieju rycerskiego i pierwszą częścią widowiska artystycznego opartego na muzyce dawnej „Trubadurzy versus Truwerzy”. Poszczególne punkty programu tego dnia i przez dwa kolejne (od godz. 10.00) realizowane będą na Rynku Starego Miasta i Scenie Staromiejskiej, a także w wiosce rzemieślników i obozie rycerskim, które staną w części Parku Podzamcze przy ul. Nowowiejskiego.
Wśród planowanych atrakcji znalazły się cieszące się popularnością wśród publiczności turnieje rycerskie z użyciem broni ostrej i broni ćwiczebnej Go-Now, turnieje szermierczy i łuczniczy, zabawy plebejskie dla wszystkich. Ukoronowaniem sobotniego wieczoru będzie inscenizacja oblężenia miasta.
Atrakcją dla małych i dużych stanie się także zwiedzanie obozu rycerskiego i wioski rzemieślników, w której rozłożą się różnorodne warsztaty i odbędą się pokazy garncarstwa, stolarki, odlewania biżuterii, pieczenia chleba, będzie też można tam przymierzać stroje z epoki.

Media gallery

Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click