Idż do treści

Jak świętowano na Warmii i Mazurach

Change contrast Change contrast Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites

Article

Przedświąteczne warsztaty etnograficzne dla dzieci pozwolą im w praktyce poznać dawne zwyczaje i obrzędy związane z obchodami świąt Bożego Narodzenia na Warmii i Mazurach. Zajęcia zaplanowano od 2 do 22 grudnia 2014 r. (poniedziałek-piątek) w placówkach Muzeum Warmii i Mazur – w zamku i Domu „Gazety Olsztyńskiej”.

Uczestnicy warsztatów obędą mentalną podróż w przeszłość, aby dowiedzieć się, kto niegdyś przynosił gwiazdkowe prezenty, jak nakrywano stół do wieczerzy wigilijnej, do czego służyło nowolatko. Posiłkując się zdobytą wiedzą i umiejętnościami, najmłodsi będą również własnoręcznie wykonywali świąteczne ozdoby.
Warsztaty przeznaczone są dla dzieci z przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych. Każde zajęcia trwają około godziny. Koszt uczestnictwa wynosi 7 zł za osobę plus 30 zł za grupę (maksymalnie 30 osób). Zapisy przyjmowane są telefonicznie: 89 527 95 96 w. 31 (Muzeum Warmii i Mazur – zamek, Magazyn Solny), 89 534 01 19 (Dom „Gazety Olsztyńskiej”).

Media gallery

Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click