Idż do treści

Oskar Belian

Change contrast Change contrast Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites

Article

Oskar Belian (1832-1918) to ważna, ale niejednoznaczna postać w historii Olsztyna. Jako najdłużej urzędujący burmistrz (w latach 1877-1903, nadburmistrz 1903-08) przyczynił się do ogromnego skoku cywilizacyjnego miasta, ale równie aktywnie zwalczał wszelkie przejawy polskości.

Urodził się w majątku Track. Za jego rządów Olsztyn stał się miastem koszar, Kasernopolis. Od 1884 r. Belian sprowadzał tu wojsko i budował dla niego siedziby. Ludność miasta wzrosła z 7 do 31 tys., z czego 17 proc. stanowili wojskowi. Rozwinął przemysł, szkolnictwo, sądownictwo, zbudował i zorganizował wiele instytucji użyteczności publicznej, m.in. gazownię, elektrownię, szpital psychiatryczny, szpital wojskowy, sanatorium przeciwgruźlicze. Miasto powiększyło się aż trzykrotnie.

Równocześnie Belian działał na rzecz germanizacji Olsztyna. Został burmistrzem z nadania Berlina, który docenił jego antypolskie i antykatolickie nastawienie. Był członkiem Hakaty, organizacji, której misją było zwalczanie „najgroźniejszego wroga niemieckiego honoru: Polaków”.

Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click