Idż do treści

Olsztyńskie zabytki nominowane

Change contrast Change contrast Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites

Article

Odrestaurowane olsztyńskie zabytki – tartak Raphaelsohnów oraz dom przedpogrzebowy Bet Tahara znalazły się na liście obiektów nominowanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa do nagrody w konkursie „Zabytek Zadbany 2015”.

„Zabytek Zadbany” to ogólnopolski konkurs odbywający się pod auspicjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. W tym roku na liście nominowanych do nagrody znalazło się łącznie 70 zabytków z całego kraju.

Niegdysiejszy tartak Raphaelsohnów, w którym obecnie mieści się Centrum Techniki i Rozwoju Regionu – Muzeum Nowoczesności, nominowano w kategorii „Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki”. Z kolei dawny żydowski dom przedpogrzebowy Bet Tahara projektu światowej sławy architekta Ericha Mendesohna, dziś siedziba Centrum Dialogu Międzykulturowego „Dom Mendelsohna” w Olsztynie, uzyskał nominację w kategorii „Adaptacja obiektów zabytkowych”.

Jury oceni m. in. jakość i zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych oraz przeprowadzone rewitalizacje. Zwycięzców poznamy 21 kwietnia na gali z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, która odbędzie się w Białymstoku. Przypadający 18 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków służy promowaniu ochrony dóbr kultury o istotnym znaczeniu dla europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego.

Przypomnijmy, że w 2008 r. jednym z zabytków nagrodzonych w konkursie została zmodernizowana wieża ciśnień przy ul. Żołnierskiej, w której mieści się Obserwatorium Astronomiczne.

Media gallery

Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click