Idż do treści

Nowe władze „Domu Warmińskiego”

Change contrast Change contrast Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites

Article

Na wczorajszym (19 maja br.) walnym zebraniu Stowarzyszenia „Dom Warmiński” ukonstytuowały się nowe władze stowarzyszenia. Krzysztof Otoliński, Dyrektor Biura Promocji Urzędu Miasta Olsztyna został wybrany Wiceprezesem Zarządu. Prezesem stowarzyszenia kolejną kadencję będzie Jarosław Kogut.

Stowarzyszenie „Dom Warmiński” powstało 22 lutego 2006 roku z inicjatywy starostów olsztyńskiego, braniewskiego i lidzbarskiego. Obszarem działania stowarzyszenia jest Warmia, historyczny region kulturowy określony granicami dominium biskupów warmińskich z lat 1260-1772.

Głównym celem stowarzyszenia jest rozwój gospodarki turystycznej Warmii poprzez udostępnianie i popularyzowanie jej dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie wspiera i promuje turystykę jako źródła wzrostu ekonomicznego, równoważenia rynku pracy oraz podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej w powiatach i gminach obejmujących obszar historycznej Warmii. Prowadzi działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie Warmii.

Formuła organizacji turystycznej (stowarzyszenie jest Lokalną Organizacja Turystyczną, działa na mocy Ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej) pozwala, by jej członkami były firmy, samorządy i osoby prawne. Obecnie stowarzyszenie zrzesza 16 członków.

Członkowie Stowarzyszenia „Dom Warmiński”:
Powiat Braniewski
Powiat Olsztyński
Powiat Lidzbarski
Gmina Miejska Braniewo
Gmina Miejska Olsztyn
Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Gmina Miejsko-Wiejska Frombork
Gmina Miejsko-Wiejska Orneta
Gmina Miejsko-Wiejska Reszel
Gmina Wiejska Stawiguda
Gmina Wiejska Lubomino
Gmina Wiejska Purda
Gmina Wiejska Kiwity
Gmina Wiejska Lidzbark Warmiński
Janusz Górecki „Hotel Górecki”
Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku

Media gallery

Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click