Idż do treści

Konkurs streetartowy

Change contrast Change contrast Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites

Article

Olsztyn będzie miał swój konkurs streetartowy! Przedsięwzięcie pn. „Olsztyn Street Art Garden”, jak 25 maja poinformował na konferencji Prezydent Olsztyna, ma wyłonić najciekawsze prace realizowane w przestrzeni miejskiej. Oficjalny start konkursu zaplanowano na 1 czerwca.

Celem konkursu jest zachęcenie uczestników do tworzenia prac o charakterze streetartowym, tzn. realizowanych w przestrzeni miejskiej. Forma prac jest nieograniczona – mogą to być tradycyjne graffiti, murale, ale również różnego rodzaju instalacje. Konkurs potrwa od 1 czerwca (ogłoszenie) do 27 czerwca (rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników).

Uczestnikiem może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby niepełnoletnie również mogą wziąć udział w konkursie, ale wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy ponoszą odpowiedzialność za ich działania.

Warunkiem uczestnictwa w jest zrealizowanie pracy streetartowej w przestrzeni miejskiej Olsztyna i dostarczenie organizatorowi fotografii dokumentujących powstawanie pracy oraz końcowe dzieło na dowolnym nośniku (np. poprzez e-mail, na płycie CD, pendrive'ie).Technika realizacji pracy jest dowolna.

Uczestnik będzie mógł zgłosić udział w konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie internetowej www.olsztyn.eu (zostanie zamieszczony 1 czerwca). Dla autorów najlepszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody pieniężne. Organizatorem konkursu „Olsztyn Street Art Garden” jest Biuro Promocji Urzędu Miasta Olsztyna, a partnerem strategicznym – Olsztyn Street Art.

Media gallery

Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click