Idż do treści

Konkurs na film z Olsztyna

Change contrast Change contrast Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites

Article

Olsztyn doczekał się swojego konkursu filmowego, a raczej filmikowego. Przedsięwzięcie pn. „Kadr z miasta-ogrodu, czyli filmujemy Olsztyn!”, jak 25 maja poinformował na konferencji Prezydent Olsztyna, ma wyłonić najciekawsze krótkie filmy o Olsztynie. Oficjalny start konkursu – 1 czerwca.

Celem konkursu jest zachęcenie do realizacji filmów pokazujących Olsztyn mieszczących się w przedziale czasowym 30-90 sekund oraz wyróżnienie ich autorów. Konkurs potrwa od 1 czerwca (ogłoszenie) do 30 września (rozstrzygnięcie).

Uczestnikiem może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby niepełnoletnie również mogą wziąć udział w konkursie, ale wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy ponoszą odpowiedzialność za ich działania.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zrealizowanie filmu poświęconego Olsztynowi mieszczącego się w przedziale 30-90 sekund i dostarczenie go organizatorowi na dowolnym nośniku (np. poprzez e-mail, na płycie CD/DVD, pendrive'ie; organizator dopuszcza również możliwość umieszczenia filmu w internecie i przesłanie linka). Technika realizacji filmu jest dowolna. Jedynym warunkiem jest zmieszczenie się w limicie czasu.

Uczestnik będzie mógł zgłosić udział w konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie internetowej www.olsztyn.eu (zostanie zamieszczony 1 czerwca). Dla autorów najlepszych filmów przewidziano atrakcyjne nagrody pieniężne. Organizatorem konkursu „Kadr z miasta-ogrodu, czyli filmujemy Olsztyn!” jest Biuro Promocji Urzędu Miasta Olsztyna.

Media gallery

Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click