Idż do treści

Szukaj zaginionych śladów

Change contrast Change contrast Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites

Article

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu "Poszukiwacze zaginionych śladów", który organizuje Urząd Miasta Olsztyna wraz z "Gazetą Wyborczą Olsztyn".

Tematem wakacyjnych spotkań z olsztyńskimi zabytkami są historyczne dachy. To m.in. one wyróżniają lokalną i regionalną architekturę. W Olsztynie, jak i w krajobrazie Warmii i Mazur, dominowała dachówka ceramiczna w kolorze naturalnej czerwieni, ale czy tylko takiej używano?

Przywołane w konkursie olsztyńskie przykłady pokażą również, że pomimo ściśle konstrukcyjnego charakteru dachów, przywiązywano wagę do estetyki ich detali oraz dbano o piękno wykończenia tej najwyższej części budynku.

Wiele elementów z wyposażenia dachów historycznych niepostrzeżenie znika, co przyczynia się do nieodwracalnego zatarcia zabytkowego charakteru całego budynku. Zachęcamy więc, aby podczas letnich spacerów spojrzeć w górę i dostrzec piękno detali zabytkowych dachów.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej olsztyn.wyborcza.pl

Trzej najbardziej wytrwali poszukiwacze dostaną tablety ufundowane przez Prezydenta Olsztyna.

Media gallery

Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click