Idż do treści

Zwiedzaj i pracuj w... Japonii!

Change contrast Change contrast Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites

Article

Urząd Miasta Olsztyna zaprasza na warsztaty na temat polsko-japońskiego programu „Zwiedzaj i Pracuj”, które odbędą się 16 listopada w ratuszu.

W lutym br., podczas wizyty w Japonii Prezydenta RP, podpisano porozumienie pomiędzy Rządem Japonii a Rządem RP w sprawie programu „Zwiedzaj i Pracuj”. Program, który umożliwia zainteresowanym osobom otrzymanie specjalnej wizy pozwalającej na podjęcie zatrudnienia o charakterze dodatkowym w stosunku do pobytu wypoczynkowego na okres do jednego roku, uruchomiono 13 lipca 2015 r.
Program jest skierowany do Polaków i Japończyków w wieku od 18 do 30 lat i umożliwia wyjazd do Japonii / Polski na okres do jednego roku w celu promowania wzajemnego zrozumienia oraz umacniania przyjaznych stosunków pomiędzy naszymi krajami. Podczas warsztatów zostaną przedstawione warunki uczestnictwa oraz główne założenia programu.

Warsztaty odbędą się 16 listopada 2015 roku w Urzędzie Miasta Olsztyna w sali numer 219, II piętro, w godzinach 13.00-14.30.
Spotkanie poprowadzi Yoichi Iida.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: winter.katarzyna@olsztyn.eu do 9 listopada br. Prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu.

Media gallery

Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click