Idż do treści

Fachowo o Koperniku na Warmii i Mazurach

Change contrast Change contrast Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites

Article

Informatorzy turystyczni i pracownicy samorządowych biur promocji z regionu Warmii i Mazur 21 kwietnia spotkali się na szkoleniu w olsztyńskim ratuszu, by poszerzyć wiedzę o atrakcjach turystycznych. Tematem przewodnim spotkania był Szlak Kopernikowski.

Olsztyn na Szlaku Kopernikowskim zajmuje bardzo ważne miejsce. W stolicy Warmii i Mazur wielki astronom zajmował się nie tylko astronomią, ale również m.in. zasiedlaniem wsi wyludnionych przez wojny. W 1517 r. napisał rozprawę o reformie pieniądza, którą rozwinął dwa lata później („Traktat o monetach”), formułując prawo głoszące, że „zły pieniądz wypiera lepszy”. Trwałym śladem prowadzonych badań astronomicznych jest zaś sporządzona jego ręką i zachowana do dzisiaj tablica na ścianie zamkowego krużganka. Kopernik powrócił do Olsztyna w 1520 r., aby przygotować miasto do obrony przed spodziewanym atakiem krzyżackim.

Po części teoretycznej uczestnicy spotkania zwiedzili Muzeum Warmii i Mazur, Muzeum Nowoczesności oraz Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Ukiel”. Potem udali się na dalsze zwiedzanie miejsc związanych z biografią Kopernika – do Lidzbarka Warmińskiego i Fromborka.

Media gallery

Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click