Idż do treści

Maria Zientara-Malewska

Change contrast Change contrast Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites

Article

Maria Zientara-Malewska była poetką, nauczycielką, działaczką warmińską, autorką „Pieśni Warmianki”, „Miłości prostego serca” i „Baśni znad Łyny”, nazywaną „warmińską Konopnicką”.

Urodziła się w 1894 r. w Brąswałdzie. Tam też uczęszczała na lekcje języka polskiego prowadzone przez ks. Walentego Barczewskiego. W 1920 r. debiutowała na łamach „Gazety Olsztyńskiej” wierszem „Pory roku”. W latach 1921-23 pracowała w redakcji tej gazety. W swojej ówczesnej i późniejszej twórczości nawiązywała do warmińskiej kultury, tradycji i folkloru.

Po ukończeniu w 1926 r. Seminarium Nauczycielskiego w Krakowie podjęła pracę w zawodzie, kolejno w kilku miejscowościach Prus Wschodnich. We wrześniu 1939 r. została uwięziona przez nazistów w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, z którego zwolniono ją w kwietniu 1940 r.

Po wojnie zamieszkała w Olsztynie i pracowała w instytucjach oświatowych (do 1950 r.), potem zajmowała się działalnością literacką. Zmarła w 1984 r. W Brąswałdzie mieści się izba poświęcona jej pamięci. Olsztyn uczcił ją, nadając jej imię Szkole Podstawowej nr 30 i ulicy.

Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click