Idż do treści

Koncert na 25-lecie partnerstwa

Change contrast Change contrast Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites

Article

W tym roku mija 25 lat kontaktów partnerskich pomiędzy Olsztynem a Chateauroux (departament Indre) we Francji. Ten okrągły jubileusz uczcimy specjalnym koncertem...

Umowa o współpracy pomiędzy Olsztynem a Chateauroux została podpisana 23 lutego 1991 roku. Przez 25 lat współpracy oba miasta położyły szczególny nacisk na inicjowanie wzajemnych spotkań i kontaktów przedstawicieli obu społeczności lokalnych, w głównej mierze młodzieży. Celem tych działań było doprowadzenie do współpracy przedstawicieli lokalnych instytucji, stowarzyszeń i szkół.

Miasta współpracują w wielu dziedzinach, z najważniejszych z pewnością warto podkreślić aktywność: szpitali, instytucji kultury i środowisk artystycznych, pracowników oświaty, klubów sportowych, izb rzemieślniczych, młodzieży szkolnej, grup tanecznych itd. Wyjazdy studyjne, seminaria, konferencje, plenery artystyczne czy też udział w targach – to wszystko z pewnością istotnie wpłynęło na poszerzenie świadomości i wiedzy na temat partnerów w obu miastach i szerzej – regionach partnerskich. Nie sposób w tym miejscu przywołać wszystkich inicjatyw, które miały miejsce od 1991 roku.

Już w 1993 r. w olsztyńskim ratuszu podpisano umowy o współpracy między szpitalami regionu Indre i szpitalami Olsztyna, natomiast w 1998 r. współpracę z Chateauroux podjął Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie.

Plany współpracy w perspektywie krótko- i długoterminowej przewidują przede wszystkim pogłębianie dotychczas istniejących relacji pomiędzy wieloma środowiskami w obu miastach i regionach. Pierwsza część oficjalnych uroczystości 25-lecie partnerstwa odbyła się w maju br. w Chateauroux. Rewizyta partnerów z Chateauroux w Olsztynie zaplanowana została na koniec sierpnia tego roku. Z tej okazji mieszkańcy i turyści Olsztyna będą mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć na żywo grupę folklorystyczną Les Gâs du Berry z Châteauroux we Francji. Utworzone w 1888 r. przez regionalistę Jeana Baffiera Stowarzyszenie „Les Gâs du Berry et Aultres Lieux du Centre” dało początek zespołowi folklorystycznemu, który tworzy muzykę tradycyjną i popularną. Stowarzyszenie jest bardzo aktywne: występuje na festiwalach (w tym na „Festovillage” w Nohant we Francji). Zespół wystąpi w sobotę 27 sierpnia (początek – godz. 18.00) w olsztyńskim Amfiteatrze im. Czesława Niemena.

Wstęp wolny.

Media gallery

Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click