Idż do treści

Turyści doceniają Olsztyn

Change contrast Change contrast Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites

Article

Zaraz po powiecie mrągowskim zarówno zagraniczni jak i krajowi turyści najchętniej zatrzymują się w Olsztynie! Takie dane za sezon 2016 podał właśnie Główny Urząd Statystyczny.

W 2016 roku jak podają statystycy na Warmię i Mazury przyjechało 1,28 mln turystów. Wśród nich 160 199 to goście z zagranicy. Co istotne mówimy o turystach w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli takich którzy skorzystali z noclegów w woj. warmińsko-mazurskim, a nie tylko przyjechali na zakupy. Wśród turystów zagranicznych najwięcej odwiedza nas Europejczyków - 94,9 proc. goście z Azji stanowili 3,0 proc. odwiedzających, a z Ameryki Północnej 1,2 proc.

Spośród wszystkich turystów: krajowych i z zagranicy korzystających z bazy noclegowej w woj. warmińsko-mazurskim najwięcej osób nocowało w powiecie mrągowskim (21,4 proc. odwiedzających region). Drugie miejsce w tym rankingu zajął Olsztyn (14,5 proc), dalej jest powiat giżycki (11,5 proc.) i ostródzki (10,8 proc.).
Jeśli chodzi o gości wyłącznie z zagranicy, którzy odwiedzają Warmię i Mazury, tu na pierwszym miejscu ponownie mamy powiat mrągowski (37,2 proc.), Olsztyn jest drugi (11,9 proc.) trzeci Elbląg (9,3 proc.), a czwarty powiat giżycki (8,2 proc.).
- Bardzo nas cieszy, że turyści w końcu zatrzymują się w Olsztynie - mówi Krzysztof Otoliński, dyrektor Biura Promocji Urzędu Miasta Olsztyna. Ciężko na to pracujemy, by Olsztyn po wielu latach bycia „bramą na Mazury” sam stał się marką turystyczną atrakcyjną dla przyjeżdżających na Warmię i Mazury. Z rankingu jasno widać, że z miasta przejazdowego staliśmy się pobytowym. Duża do dla nas satysfakcja szczególnie w kontekście akcji „Visit Olsztyn. Nocujesz - Zyskujesz!”.

Jak wynika z raportu najpopularniejsze wśród turystów na Warmii i Mazurach są nadal hotele, które zapewniły 70 proc. wszystkich noclegów. Jak podkreśla branża turystyczna miniony rok był zdecydowanie lepszy niż 2015. Niemal wszystkie rodzaje obiektów noclegowych przyjęły więcej turystów. To znak, że na Warmii i Mazurach branża turystyczna ma się coraz lepiej. Na przykład motele przyjęły 49,6 proc. gości więcej niż rok wcześniej, pola biwakowe - 25,4 proc., a hotele - 12,3 proc.

Media gallery

Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click