Idż do treści

„Krajobraz Warmii i Mazur” – konkurs fotograficzny

Change contrast Change contrast Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites

Article

Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich ogłasza XIV. edycję konkursu fotograficznego pt. „Krajobraz Warmii i Mazur”. Konkurs jest skierowany do młodzieży w wieku gimnazjalnym ze szkół leżących na terenie gmin członkowskich związku.

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania młodzieży dziedzictwem przyrodniczym Warmii i Mazur, pogłębianie znajomości walorów krajobrazowych oraz rozwijanie więzi z własnym regionem.

Na autorów najlepszych zdjęć czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich. Karty zgłoszeń wraz ze zdjęciami należy przesłać do biura ZGW-M do 14 maja br.

Patronat medialny nad konkursem objęła „Gazeta Olsztyńska”.

Więcej informacji o konkursie, regulamin i karta zgłoszeniowa na stronie: www.zgwm.pl.

Media gallery

Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click