Idż do treści

MICE Olsztyn

Change contrast Change contrast Add to favourites

Category

Od kilku lat Olsztyn regularnie notuje wzrost liczby turystów. Aby podtrzymać ten pozytywny trend, olsztyński ratusz postawił na promocję kolejnego sektora turystyki – tzw. (z ang.) MICE. Magistrat wydał informator na temat turystyki biznesowej i konferencyjnej.

W dobie rosnącej konkurencji w branży turystycznej, samorządy poszukują dotychczas niezagospodarowanych nisz rynkowych. W Olsztynie taką przestrzenią, w której wciąż jeszcze tkwią rezerwy, jest szeroko pojęty sektor turystyki biznesowej (skrót ang. MICE: Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions / spotkania, imprezy motywacyjne, konferencje i wystawy).
– Stolica Warmii i Mazur oferuje doskonałe warunki, by właśnie tu organizować seminaria, konferencje, wystawy, targi, szkolenia, kursy i imprezy firmowe – podkreśla Krzysztof Otoliński, dyrektor biura promocji i turystyki olsztyńskiego ratusza. – Decyduje o tym nie tylko dobra baza hotelowa, inwestycje w infrastrukturę i wysoka specjalizacja obiektów, ale również fantastyczne warunki naturalne, które sprawiają, że przysłowiowa firmowa integracja staje się czymś więcej, a miasto na długo zapada w pamięć swoich gości.
Promocja sektora MICE opiera się na założeniu, że podróże służbowe, czyli te, których cele są związane z pracą lub interesami zawodowymi podróżującego, mogą zaowocować późniejszym przyjazdem już stricte turystycznym.
– Dostrzegając ten fakt, przed kilku laty wpisaliśmy do strategii promocji Olsztyna wizję powstania tu silnego ośrodka turystyki biznesowej – mówi Krzysztof Otoliński.
Informator zawiera kompletną ofertę firm z sektora MICE zawierającą wykaz i opis sal konferencyjnych i szkoleniowych, bazy hotelowej i gastronomicznej oraz dodatkowych atrakcji kulturalnych i rozrywkowych.
W ciągu ostatnich pięciu lat w Olsztynie zanotowano wzrost liczby turystów o około 40 procent.

Pobierz Katalog MICE Olsztyn

Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click