Idż do treści
Change contrast Change contrast Add to favourites
Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites


Spotkanie z cyklu „Wieczór z filmem przyrodniczym”

Muzeum Przyrody w Olsztynie zaprasza na prezentację najnowszego filmu Tomasza Ogrodowczyka „Życie lasu – bogactwo przyrodnicze” oraz filmu Artura Homana „Rytmy Natury w dolinie Baryczy”, spotkanie odbędzie się 20 lutego w ramach cyklu „Wieczór z filmem przyrodniczym”. Początek o godz. 17.30, wstęp wolny!

Pierwszy z filmów pokazuje zróżnicowanie lasów Polski i związane z nim bogactwo przyrodnicze. Las jako najcenniejszy i najbardziej złożony ekosystemem na Ziemi, jest niezwykle ważny w
ochronie bioróżnorodności. Lasy w Polsce zajmują 30% powierzchni i występuje w nich prawie 70% wszystkich opisanych gatunków organizmów. 

Film „Rytmy natury w dolinie Baryczy” przeniesie nas w świat największego kompleksu stawów rybnych w Europie Środkowej. Stawy tworzone od średniowiecza i rozbudowywane w kolejnych
stuleciach są nie tylko ważnym ośrodkiem produkcji rybackiej, ale także wielką ostoją przyrody, a zwłaszcza ptaków. Film pokaże rozległe tafle wód i trzcinowiska, gdzie poznamy świat dzikich gęsi, żurawi, czapli, bąków, bielików i wielu innych gatunków.

 

Informacje ogólne

Organizator: Muzeum Przyrody w Olsztynie
Telephone: +48 (89) 533-47-80
www: http://przyroda.muzeum.olsztyn.pl/

Media gallery

Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click