Idż do treści
Change contrast Change contrast Add to favourites
Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites


JAROSŁAW KORDACZUK: DYSTRYBUTOR PNEUMOFONICZNY

Dystrybutor pneumofoniczny to konstrukcja dźwiękowa, stanowiąca napędzany powietrzem instrument muzyczny. Instrument dość rozległy, bo zajmujący kilkadziesiąt metrów kwadratowych. Na nim to dwójka olsztyńskich artystów – Jarosław Kordaczuk i Izabela Kościesza - wykona swój sonokinetyczny eksperyment.

Czynnik roboczy, czyli powietrze transmitowane przez system połączonych rur i sterowane za pomocą zespołu zaworów będzie poruszać rozlokowane w przestrzeni obiekty. Ciała poruszone rzadko pozostają milczące. Zatem i tym razem oczekiwanym rezultatem procesu będzie dźwięk ciał-obiektów. Rodzą się natychmiast trzy pytania. Pierwsze z nich, czy dźwięk w ten sposób poruszanych obiektów jest w stanie poruszać? Drugie, czy performerzy będący generatorem sekwencji otwierania i zamykania zaworów wygenerują muzykę? I trzecie, czy rezultaty eksperymentu będą nieodwracalne? Odpowiedź na wszystkie brzmi: wstęp wolny, zapraszamy!

Kościesza & Kordaczuk Duo
Izabela Kościesza (choreograf, tancerka) i Jarek Kordaczuk (kompozytor) to para artystów, którzy przez lata współpracy wypracowali własny, unikatowy język. W centrum ich uwagi znajdują się działania sonokinetyczne (jak sami je nazywają), czyli takie, w których nie tylko ruch (choreografia) jest wypadkową muzyki ale również ją współtworzy. Tancerka wchodząc w interakcję z rozmaitymi czujnikami oraz animując elektroniczne lub akustyczne obiekty wpływa na postać brzmieniową utworu. Generuje lub przetwarza dźwięki, buduje formę wynikowego dzieła. Ich projekty sonokinetyczne bardzo często bazują na technologii: elektronice, mechanice, pneumatyce etc. W projekcie "Harmidorium" artyści ożywiają dźwiękowo dwumetrowe betonowe bloki. Projekt "Oczekiwanie" zbudowany jest z dźwięków wytwarzanych z przypadkowych, silnie amplifikowanych przedmiotów oraz "hałaśliwej" spódnicy tancerki utkanej z plastikowych nakrętek. Z kolei projekt "Lesza" to utwór audiosceniczny, rodzaj monodramu, w którym tancerka sama buduje leśną opowieść wykorzystując otaczające ją sensory ruchu i przyklejone do ciała elektrody biomedyczne. Jarek Kordaczuk jest też konstruktorem instrumentu o hyperekspresyjnych właściwościach o nazwie "monoctone". Stąd też instrument ten obecny jest w wielu sonokinetycznych kompozycjach wykonywanych live. Duet Kościesza / Kordaczuk nierzadko swoje działania adresuje do najmłodszych. Jednym z najpopularniejszych tego typu projektów są warsztaty i instalacja "Którędy do dźwięku".

Projekt dofinansowany przez Gminę Olsztyn

 

Informacje ogólne

Organizator: MOK
Telephone: (89) 522 13 70
www: https://www.mok.olsztyn.pl
Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click