Idż do treści
Change contrast Change contrast Add to favourites
Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites


XII Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego

Jurorzy XII Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego wyłonili laureatów tegorocznego konkursu. Prezentacja wyróżnionych artystów i ich prac odbędzie się 12 grudnia (czwartek), o godz. 18:00 w BWA Galerii Sztuki w Olsztynie. Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej zaplanowano na godz. 18.00. Prace będzie można oglądać w terminie 12 grudnia 2019 r. – 26 stycznia 2020 r. w sali kameralnej.

Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego jest konkursem organizowanym przez BWA w Olsztynie w cyklu czteroletnim, nieprzerwanie od 1975 roku. Jest to ważne wydarzenie w środowisku artystów grafików, umożliwiające artystom konfrontację swoich osiągnięć w dziedzinie druku wypukłego na forum ogólnopolskim. Wystawa pokonkursowa prezentuje najnowsze prace powstające w technice drzeworytu i linorytu. Dla uczestniczących w niej artystów stanowi okazję do obserwacji różnych postaw artystycznych, odmiennego spojrzenia na warsztat, poetykę i możliwości, jakie niesie ze sobą posługiwanie się klasycznymi metodami graficznymi. Jest to zawsze spotkanie ożywcze i inspirujące. Publiczności natomiast daje możliwość śledzenia procesów zachodzących w grafice współczesnej.

Jury obradowało w składzie:

prof. Janusz Akermann, artysta, grafik, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
prof. Zbigniew Purczyński, artysta, grafik, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
prof. Krzysztof Szymanowicz, artysta, grafik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Mateusz Otręba, artysta, grafik, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Przedstawiciel Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie
dr Maria Anna Rudzka, historyczka sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Na konkurs wpłynęło 120 prac 47 autorów. Po wnikliwej ocenie i przeprowadzonej selekcji, Jury wybrało na wystawę pokonkursową 60 prac 37 autorów.

W drugim etapie obrad, po dyskusji i głosowaniu Jury przyznało następujące nagrody wybranym artystom i ich pracom:

GRAND PRIX
Nagroda Prezydenta Olsztyna
Jolanta Rejs za pracę:
„What you see is what you don’t get (II)”, 2018, drzeworyt, 130x95 cm

I NAGRODA
Fundator – Centaurus
Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz za pracę:
„Bezpieczne przejście”, 2019, linoryt, 77x112 cm

II NAGRODA
Fundator – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Andrzej Kalina za pracę:
Z cyklu „Poza układem III”, 2018, linoryt, 100x70 cm

III NAGRODA
Fundator – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Agata Gertchen za pracę:
„Macierzyństwo – 03”, 2019, linoryt, 70x100 cm

WYRÓŻNIENIE
Paweł Bińczycki za pracę:
„JP – tsunami”, 2019, linoryt, 72x99 cm

WYRÓŻNIENIE
Renata Gogol za pracę:
„Have fun” 2019, linoryt, 100x70 cm

WYRÓŻNIENIE
Aleksandra Prusinowska za pracę:
„Marzyciel”, 2017, linoryt, 69x49 cm

WYRÓŻNIENIE HONOROWE
Małgorzata Chomicz za pracę:
„Silence XIX”, 2019, linoryt, 62,5x70 cm

WYRÓŻNIENIE HONOROWE
Jacek Machowski za prace:
„Ogród Zen 1”, 2019, linoryt, 100x70 cm
„Ogród Zen 2”, 2019, linoryt, 100x70 cm

WYRÓŻNIENIE HONOROWE
Aleksander Woźniak za pracę:
„Skok”, 2017, drzeworyt, ok. 230x137 cm

Uczestnicy Wystawy:
Tomasz Barczyk, Paweł Bińczycki, Hubert Borys, Marta Bożyk, Zenon Burdyniewicz, Bartosz Cebula, Małgorzata Chomicz, Łukasz Cywicki, Joanna Gałecka, Agata Gertchen, Renata Maria Gogol, Magdalena Hanysz-Stefańska, Jakub Jaszewski, Dariusz Kaca, Andrzej Kalina, Tomasz Kawełczyk, Karina Krajczy, Hanna Kur, Barbara Leszczyńska, Katarzyna Lipska-Ziębińska, Patryk Lutomski, Jacek Machowski, Agnieszka Maćkowiak, Weronika Marszelewska, Bogdan Miga, Joanna Paljocha, Magdalena Piwko-Chudzik, Aleksandra Prusinowska, Jolanta Rejs, Hanna Rozpara, Michał Rygielski, Małgorzata Stanielewicz, Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz, Marta Wakuła-Mac, Aleksander Woźniak, Witold Zaręba, Piotr Żaczek

 

Informacje ogólne

Organizator: BWA Galeria Sztuki w Olsztynie
Telephone: +48 89 527 94 66
www: http://bwa.olsztyn.pl/bwa3/index.php

Media gallery

Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click