Idż do treści
Change contrast Change contrast Add to favourites
Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites


Wystawa: Jerzy Grochocki "Czasy/Przestrzenie"

13 sierpnia - 20 września 2020 | sala główna

Kuratorzy: Małgorzata Bojarska-Waszczuk oraz Marcin Bienenda

* W związku z panująca sytuacją otwarcie wystawy, które odbędzie się 13 sierpnia (czwartek), dostępne będzie dla naszych gości w wersji online. Wystawa będzie czynna dla zwiedzających od 14 sierpnia w godz. 12:00-18:00.

 

Sztuka jest ponadmanipulacyjna i ponadczasowa. Oddajmy honor temu, co świadome, niezależne, konstruktywne i twórcze. Są to konieczne elementy do odczucia twórczości i uznania Artysty. / Jerzy Grochocki

Twórczość Jerzego Grochockiego ewoluowała na przestrzeni wielu lat jego konsekwentnych  poszukiwań w zakresie języka wizualnego. Szeroka prezentacja w Galerii Sztuki BWA w Olsztynie pokazuje proces eksploracji twórczej artysty. W sposób retrospektywny ukazuje drogę artystyczną tego wyjątkowego, jednego z najciekawszych współczesnych twórców, realizującego konsekwentnie swoją wizję sztuki. Od obrazów najwcześniejszych, z lat 60., będących konsekwencją wpływu koloryzmu, któremu uległ w pracowni Tadeusza Dominika, przez prace dojrzałe, z lat 70. i późniejszych, gdy artysta opracował już własny system znaczeń i kod językowy, po obiekty powstałe po roku 2000, stające się swoistymi asamblażami.

 

Dojrzała twórczość Jerzego Grochockiego wyrasta ze sztuki abstrakcyjnej - abstrakcji geometrycznej, minimalizmu, konstruktywizmu, widoczne są w niej również wpływy op-artu. Obrazy, obiekty przestrzenne, malarstwo reliefowe konstruowane są w oparciu o matematyczne reguły, refleksję teoretyczną i intuicję artystyczną.

 

W 1970 roku Grochocki, bazując na swoich rozważaniach na temat takich pojęć jak przestrzeń, płaszczyzna, kolor, stworzył system Czterech Znaków Płaszczyzny i Czterech Obszarów Przestrzeni. Zaczął opracowywać kompozycje będące konsekwencją stosowania logicznych systemów, opartych często na ciągach liczbowych i matematycznych, wychodzące z płaskiego obrazu w trójwymiarową przestrzeń. System komunikacji wizualnej artysty zakłada posługiwanie się pewnymi regułami i modułami, stąd użycie kwadratu jako podstawowej formy obiektu, liczby cztery - jako ilości w podstawowej bazie kompozycyjnej oraz czterech barw: czerni, bieli, srebra i złota.

 

W początkach nowego wieku zainteresowania Grochockiego zaczęły oscylować w kierunku refleksji nad naturą. Do geometrycznych kompozycji artysta włącza elementy pochodzące z przyrody - patyki, korzenie, gałęzie, przełamując tym samym własne rygorystyczne założenia kompozycyjne. Abstrakcyjne obiekty artysty często opatrzone zostają poetyckimi tytułami, które są równocześnie komentarzem i liryczną refleksją.

 

Poszukiwania artystyczne Grochockiego są wyrazem dążenia do doskonałości, próbą uporządkowania rzeczywistości. Zapanowanie nad chaosem, pragnienie opisania świata w systemach, miarach, zamknięcie różnorodności uniwersum w ramach i regułach niejednokrotnie okazuje się być utopią. Jedynie w sztuce forma i symbol, kompozycja i rytm mogą stworzyć nowy byt, otrzeć się o doskonałość, nigdy jej jednak nie dosięgając. Ale być może pozawerbalny język sztuki abstrakcyjnej najbliższy jest Idei, jakiegoś wyższego porządku. / Małgorzata Bojarska-Waszczuk

 

Jerzy Grochocki urodził się w 1931 roku. Ukończył Wydział Architektury na Politechnice Warszawskiej w 1957 roku, a następnie Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom uzyskał w pracowni prof. Tadeusza Dominika w 1963 roku. W latach 1963–1968 pozostawał pod wpływem malarstwa kolorystycznego, stworzył wówczas cykle obrazów: "Pejzaże", "Martwe Natury", "Kompozycje Figuratywne" oraz "Impresje". W 1967 roku zorganizował malarską grupę artystyczną „Grupa 7”. Jej wystawy odbyły się w Warszawie (1967) oraz Herning i Archus (Dania, 1968). Pod koniec lat 60. XX w. matematyczno-geometryczne fascynacje zaprowadziły artystę w kierunku sztuki konstruktywistycznej. W Wyniku rozważań na temat koloru, płaszczyzny i przestrzeni, określił cztery pojęcia barwy: czarnej, złotej, srebrnej i białej, cztery podstawowe pojęcia kształtu: płaszczyznę, kwadrat, linię i punkt oraz cztery podstawowe pojęcia przestrzeni: skupioną, złożoną, łamaną i ciągłą. Z tych elementów stworzył własny system wypowiedzi artystycznej Czterech Znaków Płaszczyzny i Czterech Obszarów Przestrzeni, który po raz pierwszy został opisany w 1970 roku w katalogu wystawy „Znaki i Obszary” w DAP w Warszawie. W 1977 roku uczestniczył w Międzynarodowym Kongresie Tekstu Wizualnego w Warszawie, gdzie zaprezentował swój kod kolorystyczny w odniesieniu do dźwięku litery, tworząc swoisty wizualny obraz zapisu języka.  W tym czasie utrzymywał twórcze kontakty z innymi artystami tworzącymi w podobnym nurcie, m.in. "Arbeitkreis" z Holandii czy "Dimensio" z Finlandii. W 2002 roku w oparciu o system Znaków i Przestrzeni włączył do swoich prac rzeczywiste elementy drzewa, zamieniając kształt gałązek z geometryczną linią tworząc malarskie obiekty przestrzenne, które nazywał Syntezą Natury z Logiką Geometrii. W 2015 roku z inicjatywy Galerii EL, z jego projektu zrealizowano formę przestrzenną, która została zlokalizowana w Parku Miejskim w Elblągu. Jerzy Grochocki brał udział w przeszło stu wystawach grupowych i indywidualnych w Europie i w USA. Otrzymał kilka nagród i wyróżnień. Jego prace znajdują się w muzeach i w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą m.in. w Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Architektury we Wrocławiu oraz Museum Modern Art w Hunfeld (Niemcy).

 

Informacje ogólne

Organizator: BWA Galeria Sztuki w Olsztynie
Cena: From 1zł do 10zł
Telephone: 895335108
www: http://bwa.olsztyn.pl/bwa3/index.php
Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click