Idż do treści
Change contrast Change contrast Add to favourites
Add to favourites


RZECZYWISTOŚĆ I WYOBRAŹNIA. 30 lat istnienia Instytutu Sztuk Pięknych

Otwarcie: 11 marca (czwartek)

11 marca - 25 kwietnia 2021 | sala główna

* W związku z panująca sytuacją otwarcie wystawy, które odbędzie się 11 marca (czwartek), dostępne będzie dla naszych gości w wersji online o 18:00 na naszym Facebooku oraz kanale YouTube. O możliwości zwiedzania wystawy będziemy informować Państwa na bieżąco. Na tę chwilę, w wyniku obostrzeń instytucja ponownie została zamknięta.

Współpraca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Sztuki, Instytut Sztuk Pięknych UWM w Olsztynie

 

Trzydzieści lat istnienia Instytutu Sztuk Pięknych to okazja do podsumowań, a także refleksji na temat roli sztuki w życiu człowieka, jak i całych społeczeństw. Instytut Sztuk Pięknych, funkcjonując w strukturach akademickich, najpierw Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a od 1999 roku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, przeszedł wiele przeobrażeń, nieustannie wzmacniając swoim potencjałem rolę uczelni w kształtowaniu przyszłości naszego regionu, kraju, a w szerszej perspektywie świata.

W dzisiejszych czasach, zdominowanych przez rozwój gospodarczy i technologiczny związany z produktem, jesteśmy szczególnie narażeni na jednokierunkowe widzenie świata, którym rządzą prawa ekonomii i rynku. Podnoszenie poziomu i jakości życia niebezpiecznie zawęża się do aspektów materialnych. Dlatego sztuka jest tak ważna dla harmonijnego funkcjonowania społeczeństwa. Sztuka bowiem ma moc wyrwania z uśpienia, znużenia codziennością. Stawia pytania o sens, dotykając, często w sposób kontrowersyjny, tematów tabu. Wytrąca z torów myślenia, do których byliśmy przyzwyczajeni. Dostarcza bodźców do zmiany kierunku. Inspiruje, a tym samym otwiera nowe perspektywy, które można przełożyć na jakość życia codziennego. Sztuka potrafi pobudzić intelektualnie i emocjonalnie, a poruszeni emocjonalnie, możemy dokonać realnej zmiany, redefiniując własne człowieczeństwo i siłę jego wzrastania ku lepszym wizjom istnienia świata.

Z okazji Jubileuszu otwarta zostaje wystawa prezentująca aktualne dokonania twórcze artystów związanych z Instytutem Sztuk Pięknych. Na wystawie zobaczyć można szerokie spektrum działań w takich obszarach jak projektowanie graficzne, multimedia, fotografia, rzeźba, grafika warsztatowa, malarstwo, które w oparciu o wielokierunkowe wzajemne przenikanie się rzeczywistości i wyobraźni, stawia pytanie o źródła inspiracji, stając się mottem przewodnim obchodów trzydziestolecia istnienia Instytutu Sztuk Pięknych.

 

dr hab. Violetta Kulikowska-Parkasiewicz, prof. UWM

Dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych

 

 

 

UCZESTNICY WYSTAWY:

dr hab. Zygmunt Droński, prof. UWM / dr hab. Małgorzata Chomicz, prof. UWM / dr hab. Antoni Grzybek, prof. UWM / dr hab. Marzena Huculak, prof. UWM / dr hab. Wioletta Jaskólska, prof. UWM / dr hab. Violetta Kulikowska-Parkasiewicz, prof. UWM / dr hab. Piotr Obarek, prof. UWM / prof. dr hab. Janusz Połom / dr hab. Marek Szczęsny, prof. UWM / dr hab. Aleksander Woźniak, prof. UWM / dr hab. Renata Zimnicka-Prabucka, prof. UWM / dr hab. Maja Baranowska / dr Joanna Bentkowska-Hlebowicz / dr hab. Andrzej Popiel / dr Izydor Borys / dr Jarosław Bujny / dr Anna Drońska / dr Jan Rogało / dr Miłosz Piotrowski / mgr Maciej Łojewski / mgr Zbigniew Urbalewicz / mgr Marcin Piotrowicz oraz zaproszeni goście

 

Informacje ogólne

Organizator: BWA Galeria Sztuki w Olsztynie
Telephone: 48 89 533 51 08
www: http://WWW.BWA.OLSZTYN.PL
Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click