Idż do treści
Change contrast Change contrast Add to favourites
Add to favourites


FEAR THAT WE WILL MISS SOMETHING Marcin Berdyszak

otwarcie: 17 listopada (czwartek) 2022, godz. 18:00
czas trwania: 17.11–11.12.2022 | sala główna

„Fear that we will miss something”* to realizacja multimedialna specjalnie przygotowana dla Galerii BWA w Olsztynie. Wyjątkowy charakter przestrzeni galerii olsztyńskiej czyni tę realizację automatycznie jedyną i niemożliwą do ponownej prezentacji w takiej skali. Całość oparta jest na powtarzającej się treści projekcji, jednak o niejednoznacznym komunikacie, w którym nie możemy rozstrzygnąć kategorycznie, czy to koniec, czy początek, zanikanie, czy pojawianie się swoistego „odświeżenia”. Niemożliwość kategorycznych rozstrzygnięć czyni w nas swoistą bezradność, frustrację i wytrąca wszelkie narzędzia wartościujące, jak i poczucie braku informacji. Pewna powtarzalność powoduje jednak oczekiwanie na coś, co być może się wydarzy. Ten stan jest również kumulacją potencjalności odsyłającą nas do wszechobecnej powtarzalności , którą jesteśmy z jednej strony znużeni, a z drugiej nie chcemy, aby nam coś umknęło w razie zaistnienia. Stan nie kategorycznego napięcia, poza faktem zawierania nierozstrzygalności posiada również irytujące pozory spokoju, które mogą stanowić naturalną przeciwwagę do wszelkich działań o charakterze rozstrzygającym, w których to zawsze istnieje możliwość redefinicji, powrotu i ponownego rozpatrzenia. Zarówno jedna jak i druga sytuacja może, lub też nie, być dla nas nieuchwytna i może, lub też nie, wywoływać poczucie straty. / Marcin Berdyszak

*„Strach, że coś przegapimy”

Marcin Berdyszak urodził się w Poznaniu w 1964 roku. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Włodzimierza Dudkowiaka oraz z rzeźby w pracowni prof. Macieja Szańkowskiego w PWSSP w Poznaniu w 1988 roku. Od 1989 roku związany z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu a obecnie Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego i prowadzi pracownię działań przestrzennych na Wydziale Rzeźby. W latach 1999-2002 prodziekan Wydziału Edukacji Artystycznej w ASP w Poznaniu. W latach 2002-2008 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich i współpracy z zagranicą. Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w latach 2008-2016. Członek Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego Magazyn, którego jest współzałożycielem wraz z Tadeuszem Wieczorkiem, Piotrem Pawlakiem i Wojciechem Nowakiem. Zajmuje się instalacją, obiektem, rysunkiem i malarstwem. Swoje prace prezentował na różnych wystawach zbiorowych i indywidualnych między innymi w Polsce, Niemczech, Słowacji, Czechach, Bośni i Hercegowinie, Rosji, Ukrainie, Finlandii, Austrii, Szwecji, Japonii, Meksyku, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, Litwie, Szwajcarii, Izraelu i USA. Brał udział w licznych spotkaniach i konferencjach dotyczących edukacji artystycznej. Zrealizował kilkadziesiąt warsztatów autorskich w kraju i zagranicą. Jego prace znajdują się w licznych kolekcjach państwowych i prywatnych w kraju i zagranicą.

 

Informacje ogólne

Organizator: BWA Galeria Sztuki w Olsztynie
Telephone: +48 89 522 27 09
www: http://bwa.olsztyn.pl/bwa3/index.php
Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click