Idż do treści
Change contrast Change contrast Add to favourites
Add to favourites


WYSTAWA: "WSPÓLNE GESTY"

Otwarcie: 24 maja (piątek), godz. 18:00

24 maja – 23 czerwca 2024 | sala kameralna 

 

Natalia Czarcińska / Jerzy Muszyński / Dorota Tarnowska-Urbanik


Wspólne gesty są rozwinięciem współpracy, której początki sięgają 2019 roku, kiedy to skupiliśmy się wokół Galerii Szewska 16 jako jej zespół kuratorski[1]. Wspólna praca nad programem wystawienniczym, będącym wypadkową naszych osobowości, okazała się nierozłączna z wzajemnym odkrywaniem naszych indywidualnych postaw twórczych, co w pewnym momencie naturalnie przerodziło się w inicjatywę auto-kuratorską. Jest ona przy tym najpełniejszą egzemplifikacją naszego założenia kuratorskiego, w którym deklarowaliśmy, że „bliskie nam jest rozumienie galerii nie tylko jako przestrzeni wystawienniczej, ale przede wszystkim jako pola doświadczania i eksperymentu, galerii jako laboratorium, przestrzeni typu >>project room<<”, w której „każda wystawa byłaby >>przygodą<< nie tylko dla zaproszonych artystów, ale także dla nas”[2].

––––
 

W naszym założeniu Wspólne gesty nie są wystawą problemową, ale wystawą-problemem. Nie są odpowiedzią na postawione wcześniej zagadnienie, ale jego odkrywaniem przez artykulację jedynie przeczuwanego mianownika naszych aktywności i stwarzaniem warunków dla jego wyłonienia się z formy. Nie tyle boimy się nazwania, co otwieramy się na nienazwane, uobecniające się w rejestrach sprzed podziału na formę i treść. W praktyce artystycznej bliskie jest nam działanie, w którym sensy nie zawsze są projektowane a priori, ale ujawniają się dopiero w procesie.

 

Wspólne gesty, jak pisał Marcin Salwin o odsłonie wystawy w BGSW w Słupsku (2023), „operują synonimicznymi układami myślenia, a powołane symbole i gesty budują […] zestawy pojęć wizualnych. Te wycinki odnajdują się nawzajem, pomiędzy pracami czy przestrzeniami.”[3]

 

[1] Galeria Szewska 16 funkcjonuje przy Wydziale Malarstwa i Rysunku w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
[2] N. Czarcińska, [D. Marszewski], J. Muszyński, D. Tarnowska-Urbanik, Statement programowy Galerii Szewska 16 z dnia 30.01.2020
[3] M. Salwin, Wystawa Wspólne Gesty w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, „Sztuka Czasopismo” 2023, online: https://czasopismosztuka.pl/wystawa-wspolne-gesty-w-baltyckiej-galerii-sztuki-wspolczesnej-w-slupsku/, dostęp: 5.02.2024

 

  

Natalia Czarcińska (*1985)
Artystka wizualna, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2009, 2011), studiowała też w Vilniaus Dailės Akademija w Wilnie (Erasmus: 2010). Doktora sztuki (2020), związana z Uniwersytetem Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (od 2014), gdzie obecnie pracuje jako adiunktka w V Pracowni Malarstwa i współprowadzi Galerię Szewską 16 (od 2020). Współpracowała m.in. z Galerią Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, Galerią Miejską Arsenał w Poznaniu, Fundacją Malta w Poznaniu; kuratorka wystawy głównej IV Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu (2023). Współorganizatorka interdyscyplinarnego festiwalu Multi Art Festival w Kaliszu. Swoje prace pokazywała m.in. w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, Archiwum Idei w Poznaniu, Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku.

  

Jerzy Muszyński (*1985)
Artysta wizualny, absolwent Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (2011). Doktor sztuki (2019), związany z UAP (od 2012), gdzie obecnie pracuje jako adiunkt w Pracowni Malarstwa w Architekturze i współprowadzi Galerię Szewską 16 (od 2020). Swoje prace prezentował m.in. w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu, Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu, Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu i Galerii AT w Poznaniu.

 

Dorota Tarnowska-Urbanik (*1982)
Artystka wizualna, absolwentka ASP w Poznaniu (2008), studiowała też w Vysoká Škola Výtvarných Umení w Bratysławie (Erasmus: 2007-2008) i ASP w Krakowie (studia doktoranckie: 2009–2013). Doktora sztuki (2013), związana z Uniwersytetem Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (od 2010), gdzie obecnie pełni funkcję kierownika Pracowni Tkaniny Artystycznej  i współprowadzi Galerię Szewską 16 (od 2020). Swoje prace prezentowała m.in. w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, Archiwum Idei w Poznaniu, Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku.

 

Informacje ogólne

Organizator: Galeria Sztuki BWA w Olsztynie
Cena: From 1zł do 10zł
Telephone: 48 89 533 51 08
www: http://www.bwa.olsztyn.pl
Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click