Idż do treści

Kościół św. Andrzeja w Barczewie

Change contrast Change contrast Add to favourites
Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites

Object's description

Plac Stefana Batorego 5 Barczewo

W Barczewie zachował się średniowieczny kościół, który wzniesiono jako południowe skrzydło klasztoru franciszkanów. Powstał już w pierwszej połowie XIV w., a w 1414 r. rozbudowano go, dodając prezbiterium. W końcu XIV w. dobudowano do niego boczną kaplicę św. Antoniego. To wydarzenie zapoczątkowało piesze pielgrzymki do świątyni oraz kult św. Antoniego na Warmii. Po kasacie konwentu zakonnego przez władze pruskie, w latach 1834-46 zespół klasztorny pełnił funkcję więzienia. Jednonawowy kościół, ze sklepieniem kolebkowym i lunetami, jest typowym przykładem architektury gotyckiej, choć widoczne są również elementy baroku, stanowiące pozostałość po rozbudowie z 1780 r. We wnętrzu świątyni znajduje się chór, aż osiem barokowych ołtarzy, zdobiona ambona w stylu rokoko czy bogato dekorowane, renesansowe, drewniane ławy. W kaplicy zachował się najcenniejszy zabytek kościoła. To XVI-wieczny pomnik nagrobny biskupa warmińskiego Andrzeja Batorego i jego brata Baltazara (jednak ciało biskupa spoczywa w Siedmiogrodzie). To najstarszy manierystyczny zabytek w Polsce i renesansowy unikat w skali kraju.


Media gallery

Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click