Idż do treści

Sanktuarium i Bazylika Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie

Change contrast Change contrast Add to favourites
Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites

Object's description

Klasztorna 1 Gietrzwałd

Gietrzwałd, niewielka wieś położona kilka kilometrów od Olsztyna, znany jest w całej Polsce i poza jej granicami. A to za sprawą znajdującego się tu słynnego Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.


Pierwszą, drewnianą kaplicę wzniesiono tu w XIV w. w związku z powstaniem parafii. Po zniszczeniu w wyniku wojen krzyżackich, w jej miejscu w XV w. wybudowano nową świątynię z kamienia i czerwonej cegły, z wieżą murowaną u podstawy i zaopatrzoną w drewnianą nadbudowę. Jednonawowy kościół w stylu gotyckim konsekrowano w 1500 r. W XVI w. przebudowano go w stylu renesansowym i wzbogacono o kaplicę chrzcielną. Do XIX w. świątynia była jeszcze kilkakrotnie odnawiana.


W 1877 r. Gietrzwałd rozsławiły objawienia maryjne, których doświadczyły dwie dziewczynki. Matka Boża przemawiała do nich po polsku. Poleciła wiernym modlić się i zbudować poświęconą jej kaplicę. Choć kult maryjny obecny był tutaj od wieków – w 1505 r. w ołtarzu głównym kościoła umieszczono obraz Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej – dopiero po objawieniach rozpoczął się wzmożony ruch pielgrzymkowy.


Zrodziło to konieczność rozbudowy świątyni. Jej wynikiem było dostawienie nawy poprzecznej z emporami oraz prezbiterium z kryptą. Podczas remontu drewnianą część wieży zmieniono na murowaną, a całej bryle nadano cechy stylu neogotyckiego. Wewnątrz świątyni powstały polichromie, które zachowały się do dzisiaj.


Pielgrzymi modlą się nie tylko w kościele, ale również przy źródełku, które – według przekazów – zostało pobłogosławione przez Matkę Bożą. Nieopodal współcześnie wybudowano rozległą drogę krzyżową.
W 1970 r. ówczesny papież Paweł VI nadał świątyni w Gietrzwałdzie tytuł bazyliki mniejszej. Kościół oficjalnie uznał prawdziwość objawień w 1977 r.


Media gallery

Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click