Idż do treści

Stare Miasto w Barczewie

Change contrast Change contrast Add to favourites
Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites

Object's description


W obecnym miejscu Barczewo ulokowano na prawie chełmińskim w 1364 r. Wcześniej, jeszcze w 1329 r., miasto lokowano u ujścia Pisy Warmińskiej do jeziora Wadąg. Po zniszczeniu go przez Litwinów w 1345 r. od nowa założono je na sztucznie wyspie utworzonej na Pisie. W miejscu pierwotnej lokalizacji powstała zaś wieś Barczewko.


W Barczewie do dziś zachował się średniowieczny układ urbanistyczny starówki, z rynkiem pośrodku i szachownicową siecią ulic. Jeszcze w XIV w. miasto otoczono murami obronnymi, przez które do grodu nad Pisą prowadziły trzy bramy: Jeziorańska, Zamkowa i Olsztyńska. Do dziś przetrwały jedynie resztki ostatniej, a z innych elementów fortyfikacji miejskich – relikty murów i baszt. Zachowały się ponadto dwa XIV-wieczne kościoły: św. Anny i Szczepana oraz klasztorny franciszkanów św. Andrzeja Apostoła. Z zamku biskupiego pozostało jedynie mocno przebudowane jedno skrzydło (z gotyckimi fundamentami, piwnicami oraz fragmentem ściany).
Przeprowadzona w 2011 r. rewitalizacja części starówki przywróciła dawny wygląd zachowanym elementom dawnej zabudowy. Powstały dwa stałe stanowiska archeologiczne prezentujące pod szkłem mury piwniczne, fundamenty czy sklepienia.


Media gallery

Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click